Jobb uniós jogalkotás: az RB elindítja a regionális központok hálózatának újabb generációját (RegHub 2.0), hogy felmérje, hogyan működnek helyben az uniós politikák

0

A Covid-válság nyomán az emberek azt várják az EU-tól, hogy hatékony válaszokkal szolgáljon. Ennek jegyében a Régiók Európai Bizottságának RegHub 2.0 projektje, azaz egy 46 tagot,10 megfigyelőt és 1 társult testületet tömörítő, megújult hálózata segít majd az EU teljesítményének megítélésében. 

A Régiók Európai Bizottsága a mai napon elindította a regionális központok hálózatának új generációját, amelynek célja, hogy helyi szinten értékelje az uniós jogszabályokat, valamint biztosítsa, hogy az uniós szakpolitikák értékelése során figyelembe vegyék a több száz regionális és helyi érdekelt fél véleményét. Az új hálózat 46 tagból, 10 megfigyelőből és 1 társult testületből áll, és az Európai Bizottság jövőállósági platformjának (F4F) alcsoportjaként fog működni. A nyitórendezvényen részt vett az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért és tervezésért felelős alelnöke, Maroš Šefčovič is. Az új hálózat elindítására egy kísérleti szakaszt követően került sor, melynek során bebizonyosodott, hogy a RegHubok eredményesen nyomon követik a jogszabályok végrehajtását öt uniós szakpolitikában, és megállapításaikat az RB-n keresztül sikeresen kommunikálják az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács felé. 

  Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága elnöke így nyilatkozott: „Szívből köszöntöm az új regionális központokat.     

‎A RegHub kapcsolattartó pontjai rendkívül hatékonynak bizonyultak a Brüsszel és a régióink közötti konzultációs szakadék áthidalásában. Közvetlenül azoktól kapnak visszajelzést, akik nap mint nap megtapasztalják, hogy az uniós szakpolitikák milyen hatással vannak az emberek életére, és így értékes információkkal és észrevételekkel szolgálhatnak az Európai Bizottság számára arról, hogy miként lehetne még hatékonyabbá tenni ezeket a szakpolitikákat. Kapcsolattartóinknak köszönhetően például az Európai Bizottság szélesebb körű értékelést végezhet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó irányelvekről, mivel Kelet-Szlovéniától Alentejóig megismerheti a regionális kórházakban dolgozók tapasztalatait.” 

Maroš Šefčovič , az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért és tervezésért felelős alelnöke a következőket mondta a nyitórendezvényen: „Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem a RegHub 2.0-t az új jövőállósági platformban, amelynek célja az uniós jogszabályok egyszerűsítése és korszerűsítése, valamint a bürokrácia csökkentése. A regionális és helyi önkormányzatok kulcsszerepet játszanak majd ebben, hiszen a legközvetlenebbül érintettek sajátos szempontjaival gazdagítják ezt a folyamatot. Különösen fontosak lesznek majd a 21. századi infrastruktúra tervezésével és engedélyezésével kapcsolatos észrevételeik. Mivel arra törekszünk, hogy a zöld, a digitális és az orvosi infrastruktúrába való beruházás révén beindítsuk az európai gazdaságot, ennek valódi hatása lehet a gyakorlatban.” 

Michael Murphy (IE/EPP) , Tipperary megye közgyűlésének tagja és az RB „Gazdaságpolitika” (ECON) szakbizottságának elnöke így nyilatkozott: „Két évvel ezelőtti létrehozása óta a RegHub irányítása az általam vezetett ECON szakbizottsághoz tartozik. Büszkén látva, hogy mi mindent ért el idáig a hálózat, nagy örömömre szolgál a RegHub 2.0 elindítása. A mai megbeszélések megerősítik, mennyire fontos, hogy a jobb szabályozás és a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal ne csupán „brüsszeli divatszó” legyen. Az európai szabályoknak valóban ezekre az elvekre kell épülniük, figyelembe véve városaink és régióink tapasztalatait. Nagy örömömre szolgál, hogy magam is részese lehetek ezeknek az erőfeszítéseknek, és már alig várom, hogy a következő hónapokban ennek a célnak az elérése érdekében dolgozhassunk.” 

Mark Speich (DE/EPP) , Észak-Rajna–Vesztfália tartomány – a RegHub 2.0 hálózat egyik résztvevő régiója – szövetségi, európai és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára, egyben az RB „Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek” ( CIVEX ) szakbizottságának elnöke kijelentette: „A RegHub hálózattal folytatott konzultációk lehetőséget biztosítanak a polgároknak, a vállalkozásoknak, különösen a kkv-knak és a közszolgáltatóknak arra, hogy hasznosítsák az uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalataikat. Ez azt is jelenti, hogy a hálózat uniós szinten nagyobb beleszólást biztosít a polgárok és a gazdasági szereplők számára. A RegHub hálózatot az Európai Bizottság jövőállósági platformjának részeként most már hivatalosan is elismerik. Ennek köszönhetően nemcsak a RegHub hálózat, hanem minden polgár és gazdasági szereplő közvetlenebb befolyással és hatással lesz az európai jogalkotásra. A RegHub-konzultációk emellett megerősítik és kiszélesítik a platform véleményeinek tudományos alapját.” 

A RegHub 2.0 új generációjának munkaprogramját és szakterületeit az F4F platform március 4-én tartandó, a hálózat által vizsgálandó uniós politikákat meghatározó plenáris ülését követően véglegesítik. 

Háttér: 

A regionális központok hálózatáról (RegHub) : az uniós jogszabályok 70%-át helyi és regionális szinten hajtják végre. Ennek eredményeképp a helyi és regionális önkormányzatok értékes közvetlen tapasztalatokkal rendelkeznek az uniós jogszabályok helyi vállalkozásokkal, szociális partnerekkel, civil társadalommal és polgárokkal szoros együttműködésben történő alkalmazását illetően. Véleményein keresztül az RB hivatalosan megosztja a helyi és regionális önkormányzatok uniós jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos álláspontját. Ugyanakkor szükség van arra, hogy a helyi és regionális önkormányzatok tudását már az uniós jogalkotási folyamat egy korábbi szakaszában is hasznosítsuk, illetve hogy felhasználjuk az uniós jogszabályok végrehajtása terén szerzett tapasztalataikat. A RegHub azáltal elégíti ki ezt az igényt, hogy összegyűjti ezeket a „helyszínen szerzett” technikai ismereteket, és továbbítja azokat az Európai Bizottságnak és a két jogalkotónak, hogy a felülvizsgálatok, értékelések és célravezetőségi vizsgálatok során fel lehessen azokat használni. Az EU régióinak és városainak intézményi szószólójaként az RB egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy e célból összegyűjtse valamennyi helyi és regionális önkormányzat észrevételeit. Ezért az RB 2019-ben kísérleti projektet indított, amelynek keretében felállított egy regionális hálózatot az uniós szakpolitikák végrehajtásának felülvizsgálatára. A kezdeményezést az Európai Bizottság akkori elnöke, Jean-Claude Juncker által létrehozott, szubszidiaritással foglalkozó munkacsoport egyik ajánlása alapján hívták életre 2018 első felében. A hálózat regionális és helyi adminisztrációk tagjaiból áll, akik „kapcsolattartókként” technikai visszajelzéseket gyűjtenek össze érdekelt felektől arról, hogy milyen konkrét helyi szintű tapasztalataik vannak a hatályos uniós szakpolitikák végrehajtását illetően. A hálózat tehát helyi és regionális szempontokkal egészíti ki az uniós döntéshozatali folyamatot, és bővíti annak empirikus alapját. 

A jövőállósági platformról (F4F) : az Európai Bizottság figyelembe fogja venni a platform véleményét annak biztosítása érdekében, hogy az uniós jogszabályok ne akadályozzák, hanem segítsék az embereket és a vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat. A platform munkája az éves munkaprogramban kiemelt témákra fog összpontosítani. A platform minden egyes témára vonatkozóan adatokat gyűjt majd a köz- és a magánszféra különböző érdekeltjeitől arról, hogy miként lehetne egyszerűsíteni az egyes uniós jogszabályokat, illetve csökkenteni az azokból eredő szükségtelen költségeket anélkül, hogy az veszélyeztetné a jogszabályok célkitűzéseinek elérését. A platform ezt követően a digitalizációs lehetőségeket és a szabályok részletességét is figyelembe vevő véleményeket bocsát ki. Ezek az erőfeszítések az Európai Bizottság minőségi jogalkotási programjának részét képezik. A Régiók Európai Bizottsága jelen van a jövőállósági platform kormányzati csoportjában: hat szakbizottsági elnöke közül három vesz részt a munkában az uniós tagállamok 27 kormányképviselőjével együtt. 

 

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1