Fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilenciát célzó európai készségfejlesztési program

A Covid-19 világjárványt követően a bizottság helyreállítási stratégiának része a programjavaslat, amely által gondoskodnak arról, hogy az EU digitális átállása az ifjúságfoglalkoztatási szakpolitikák alapvető építőeleme legyen. Az elfogadott bizottsági javaslat – A fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilenciát célzó európai készségfejlesztési program – segíti a fiatalok foglalkoztatásának fellendítését, ambiciózus és számban kifejezhető célkitűzéseket határoz meg a továbbképzés (a meglévő készségek fejlesztése) és az átképzés (új készségek elsajátítása) tekintetében, amelyeket az elkövetkezendő öt évben kell megvalósítani.

A bizottság a program 12 intézkedésével az elhelyezkedéshez szükséges készségekre összpontosít azáltal, hogy szövetségesként együttműködik a tagállamokkal, a vállalatokkal és a szociális partnerekkel a reform érdekében. Lehetőséget kínál az egész életen át tartó tanulásban való részvételre mindenki számára, és hogy az uniós költségvetés igénybe vétele katalizátorként mozgósítsa az emberek készségeibe való állami és magánberuházásokat. A program célja, hogy a szociális jogok európai pillérében rögzített, a képzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz való jog Európa-szerte érvényes legyen, a városoktól kezdve a távoli, vidéki területekig, mindenki javát szolgálva.

  • 1. Jelentéstervezet kapcsán megjelent hírek:

A fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilenciát célzó európai készségfejlesztési programról szóló jelentés 

Sajtótájékoztató –a július 16-án tartott sajtótájékoztatón részt vett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Györfy Ildikó, a Székely Károly Szakközépiskola igazgatója, Cilip Árpád a Hargita megyei Fejlesztési Ügynökség elnöke, Görbe István, az Electromatic System képviselője valamint Bíró Zsombor, az Egmatec cég képviselője. https://www.facebook.com/269909649719790/posts/3392498487460875/?vh=e

Az Európai Készségfejlesztési Program Online Konzultációja

Készségfejlesztés, Szakoktatás, Agyelszívás – Erről Beszélt Borboly Csaba A Témával Kapcsolatos EU-S Webináriumon

A vélemény kidolgozási szakaszában az előadó és a szakértője felkérést kap arra, hogy találkozzanak a többi uniós intézmény és a tagállamok képviselőivel, illetve más fontos érdekcsoportokkal. Ezeken az üléseken az előadó megvitathatja a véleménnyel kapcsolatos terveit és céljait, és hasznos visszajelzésekre tehet szert.

A véleménytervezet megvitatásának és elfogadásának ütemterve:

– A jelentéstervezet mentén való információ-csere a konzultáció mentén, SEDEC szakbizottsági ülés- 2020. október 1.;

– A jelentéstervezet első vita és elfogadás, SEDEC szakbizottsági ülés – 2020 november 25 ;

– A jelentéstervezet elfogadása a plenáris ülésen – 2021 elején.

  • 3. Háttértanulmányok:

A Bizottság ismertetője

European skills agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (Communication 30 June)

Council recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience

European Skills Agenda

Vocational education and training: a future-proof approach

  • 4. Dokumentumok:

Skills munkadokumentum

EUR-Lex: SWD(2020)121: Staff Working Document accompanying the Communication – Evaluation of the Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning

EUR-Lex: SWD(2020)122: Staff Working Document accompanying the Communication – Executive Summary of the Evaluation

European Commission: Press Release, 01/07/2020: Commission presents European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience

European Commission: Questions and answers: European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (1 July 2020)

European Commission: Remarks by Executive Vice-President Dombrovskis at the press conference on the Youth Employment Support package and the European Skills Agenda (1 July 2020)

UA-28657648-1