Társadalmilag igazságos átmenet az európai zöld megállapodás révén

  • 1. Jelentéstervezet kapcsán megjelent hírek:

Az Európai Néppárt javaslatára, újabb jelentést készíthet a Régiók Bizottságának raportőre (https://www.borbolycsaba.ro/borboly-csaba-az-energia-es-villanyaram-adocsokkenteseert-fogok-dolgozni/ )

  • Nemzetközi reflexiók

Sustainable Energy Week https://eusew.eu/newsblog

  • Konzultáció

Az első konzultációra október 26-án kerül sor, a szenátusi frakció Energiaügyi, Energetikai Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások Bizottságának alelnökével, Antal Lóránt szenátor úrral.

  • 2. A raportőri munka ütemterve:

A vélemény kidolgozási szakaszában az előadó és a szakértője felkérést kap arra, hogy találkozzanak a többi uniós intézmény és a tagállamok képviselőivel, illetve más fontos érdekcsoportokkal. Ezeken az üléseken az előadó megvitathatja a véleménnyel kapcsolatos terveit és céljait, és hasznos visszajelzésekre tehet szert.

A véleménytervezet megvitatásának és elfogadásának ütemterve:

– A jelentéstervezet mentén való információ-csere a konzultáció mentén, ENVE szakbizottsági ülés- 2021 november 24;

– A jelentéstervezet első vita és elfogadás, ENVE szakbizottsági ülés – 2022 március 10-11;

– A jelentéstervezet elfogadása a plenáris ülésen – 2022 április 27-29.

  • 3. Háttértanulmányok:

Social Climate Fund https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en

The Energy Tax Directive https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3662

European Green Deal: Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541

European Green Deal https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

2030 Climate Target Plan https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en

European Climate Law https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en

  • 4. Dokumentumok:

Társadalmilag igazságos átmenet az európai zöld megállapodás révén munkadokumentum

Press release: Legislative proposals to transform the economy and society to meet our climate targets

Commission Proposal: Social Climate Fund

Commission Proposal: Revision of the EU Emissions Trading System

Q&A: Emissions trading and EU ETS

Factsheet: Industry

Factsheet: Social and distributional aspects

 

UA-28657648-1