A STE(A)M-tárgyak oktatásának erősítése az EU-ban

A STEAM (Természettudományok, Technológiák, Mérnöki tudományok, Matematika és Művészetek) oktatási módszer gyakorlatba ültetéséről készít jelentést Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Régiók Bizottsága raportőreként. A dokumentum középpontjában a kreatív, kollaboratív, problémamegoldó kompetenciák fejlesztése és a digitalizáció adta innovációs megoldások állnak. A jelentés a hosszú távú gazdasági fejlődés mellett az egységes Európai Oktatási Térség koncepciójának kidolgozásához is hozzájárul majd.

1. Jelentéstervezet kapcsán megjelent hírek

 

A Székelyföldön maradás titka: EU-s szintű stratégia az agyelszívás ellen

Az integrált STEAM oktatási módszert honosítanák meg Hargita megyében

Navracsics Tibor: a helyi és regionális értékek az Európai Uniót erősítik

Borboly Csaba: az oktatás módszerét, tartalmát összhangba kell hozni a változó gazdasági igényekkel

Az oktatási rendszer nincs összhangban a munkaerőpiaci igényekkel

Fókuszban a STEM oktatásfejlesztés

Folytatódnak a konzultációk az élmény- és projektszemlélet alapú STEAM oktatási módszer gyakorlatba ültetésének javaslatairól

We need strong STE(A)M skills in Europe to feed the growth of innovation-intensive sectors in the EU

2. A raportőri munka ütemterve:

 

A vélemény kidolgozási szakaszában az előadó és a szakértője felkérést kap arra, hogy találkozzanak a többi uniós intézmény és a tagállamok képviselőivel, illetve más fontos érdekcsoportokkal. Ezeken az üléseken az előadó megvitathatja a véleménnyel kapcsolatos terveit és céljait, és hasznos visszajelzésekre tehet szert.

A véleménytervezet megvitatásának és elfogadásának ütemterve

 

–        A munkadokumentum vitája – SEDEC szakbizottsági ülés, 2019. február 18-19.

A munkadokumentum: A STE(A)M-tárgyak oktatásának erősítése az EU-ban

 

–        A jelentéstervezet vitája – SEDEC szakbizottsági ülés: 2019. április 2.

A véleménytervezet:  A STE(A)M-tárgyak oktatásának erősítése az EU-ban

–        A jelentéstervezet vitája – 135. plenáris ülés: 2019. június 26-27 .

A végleges jelentés: A STE(A)M-tárgyak oktatásának erősítése az EU-ban

 

Helyi és nemzetközi egyeztetések

–        2019. január 23. Egyeztetés Kozma Istvánnal, az IT Plus Klaszter képviselőjével

–        2019. február 25. Egyeztetés Navracsics Tiborral, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős biztosával

–        2019. március 18.

 

3. Jelentéstervezet kapcsán megfogalmazott javaslatok


4. Háttértanulmányok, elemzések

  1. The ministries of education STEM representatives working group
  2. Encouraging STEM studies for the labour market – European Parliament
  3. STEM Analysis – SEDEC Commission
  4. Encouraging STEM Studies – European Parliament
  5. Study on the movement of skilled labour – European Commission
  6. OECD study concerning the Arts
  7. Európai iparági stratégia: a regionális és helyi hatóságok szerepe és perspektívája – COR jelentés 

4. Dokumentumok

ANALYTICAL NOTE for the CoR own-initiative opinion on STRENGTHENING STE(A)M EDUCATION IN THE EU 

Borboly Csaba­: Proposal for an own-initiative opinion on Strengthening STE(A)M education in the EU 

European Centre for the Development of Vocational Training (2018).  Insights into skill shortages and skill mismatch, Publications Office of the European Union

European Centre for the Development of Vocational Training (2015). Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? Evidence from Cedefop’s European skills and jobs survey, Luxembourg: Publications Office

European Centre for the Development of Vocational Training (2016). Skill shortage and surplus occupations in Europe

Committee of the Regions (2018). CoR Study – Adressing brain drain: the local and regional dimension (COR Study….)

European Innovation Partnership (2018). Study on the movement of skilled labour. Final report, European Union

SCIENTIX (2019). The ministries of education STEM representatives working group

European Parliament – Directorate-General for Internal Policies (2015). Encouraging STEM Studies for the Labour Market, European Union

European Parliament – Directorate-General for Internal Policies (2015). Encouraging STEM Studies for the Labour Market, European Union – kivonat (készitette Gábor Gabriella, Hargita Megye Tanácsának gyakornoka)

Speech of Mr. Csaba Borboly at the European Commission Peer Learning Event on Brain Flow (4th of June 2019)

Kérem, akinek bármilyen javaslata van a témához, írja meg az info@borbolycsaba.ro e-mail címre.

 

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6435-2018

A STE(A)M-tárgyak oktatásának erősítése az EU-ban

 

UA-28657648-1