SEDEC

Borboly Csaba 2012. októberétől tagja a Régiók Bizottságának, a Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy (ENVE)  és a Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra (SEDEC) szakbizottságoknak.

A SEDEC szakbizottság, amely az előző ciklusban EDUC szakbizottságként volt ismert, szélesen kiterjedő tevékenységgel bír, hiszen az Európai Unió helyi és regionális szintjén is kulcsfontosságú felelősség jut az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sporttal kapcsolatos szakpolitikákkal és tevékenységekkel kapcsolatban, illetve kulcsszereplői a regionális kutatási és innovációs stratégiáknak. Főbb témák: foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika és szociális védelem, esélyegyenlőseg, innováció, kutatás és technológia, többnyelvűség és a kisebbségi nyelvek támogatása, a kultúra és a kulturális sokszínűség.

A SEDEC szakbizottság működési területe nagyon széles, és számos szakpolitikai területet lefed.

A következők tartoznak ide:

  • foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika és szociális védelem
  • mobilitás, esélyegyenlőség
  • oktatás és képzés
  • K+I
  • a digitális menetrend, az EU információs társadalma
  • transzeurópai ikt-hálózatok
  • az audiovizuális ipar és a médiatechnológiák
  • ifjúság és sport
  • többnyelvűség, a kisebbségi nyelvhasználat támogatása, kultúra és kulturális sokszínűség

Emellett a SEDEC működteti a tudáscsereplatformot is, amely a Régiók Európai Bizottsága (RB) és az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága (DG RTD) közötti együttműködés egyik formája. A platform célja az, hogy új K+I-megoldásokat, innovatív termékeket és bevált gyakorlatokat ismertessen meg Brüsszelben szervezett szemináriumok és szakemberek régiós találkozói révén, illetve oly módon, hogy a tudáscsereplatform éves cselekvési tervéhez hozzájáruló bemutató rendezvényeknek ad otthont.

Ezenfelül a SEDEC szakbizottság az idei év folyamán megpróbálja majd kiaknázni a kulturális örökség 2018-as európai évét annak érdekében, hogy jobban kifejezésre juttassa, milyen fontos szerepet játszanak a helyi és regionális önkormányzatok az európai kulturális örökség kezelésében, megismertetésében, védelmében és megóvásában.

Ez az európai év egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy olyan eseményekbe és projektekbe vonjuk be a polgárokat – mindenekelőtt a gyerekeket és a fiatalokat –, amelyek kiemelik Európa kulturális örökségét és értékeit.

https://cor.europa.eu/hu/our-work/Pages/sedec.aspx

Fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilenciát célzó európai készségfejlesztési program

A STE(A)M-tárgyak oktatásának erősítése az EU-ban

 Az oktatás és felsőoktatás fejlesztéséről és modernizálásáról

Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés (2010–2018)

Az európai felsőoktatás a világban

 

UA-28657648-1