Helyi és regionális vezetők segítenek az oktatáson keresztül népszerűsíteni az európai értékeket, hogy elhárítsuk a demokráciára leselkedő fenyegetéseket  

0

A polgárokhoz legközelebb álló kormányzati szintként az uniós helyi és regionális önkormányzatok döntő szerepet játszanak az európai értékek előmozdításában és annak ösztönzésében, hogy az emberek részt vegyenek a demokratikus folyamatokban. A helyi és regionális vezetők egyetértenek abban, hogy sürgősen elő kell mozdítani az európai demokráciát az oktatás keretében, hiszen az Európa jövőjéről szóló konferencián maguk az emberek is ezt szorgalmazták. Ez volt a fő üzenete annak a vitának, amelyet „Az európai értékek oktatás révén történő előmozdítása az uniós polgárság támogatása érdekében” címmel tartottak a Régiók Európai Bizottsága (RB) április 28-i plenáris ülésén. Az RB tagjai elfogadtak egy véleményt is a demokráciának és a választások integritásának megerősítéséről, amely hangsúlyozza, hogy nyitott, tisztességes, pluralista és demokratikus polgári részvételre van szükség helyi és regionális szinten. 

Az európai demokratikus értékek népszerűsítése különösen fontos a demokráciát fenyegető veszélyek elleni küzdelemben, és valamennyi uniós polgár oktatásának kulcsfontosságú elemét kell képeznie. Hamarosan végső formát öltenek az Európa jövőjéről szóló konferencia (COFE) végső következtetései, így további intézkedések várhatók az emberek azon ajánlásai nyomán, amelyek szerint be kell vezetni az EU-val és különösen annak demokratikus folyamataival kapcsolatos ismeretek oktatásának minimális szintjét. 

Az RB plenáris ülésén„Az európai értékek oktatás révén történő előmozdítása az uniós polgárság támogatása érdekében” címmel folyó vita során a helyi és regionális vezetők megerősítették, hogy készen állnak arra, hogy bevált gyakorlataikra támaszkodva – alulról felfelé építkező, önkéntes alapon és a szubszidiaritás maradéktalan tiszteletben tartása mellett – közös eszközöket dolgozzanak ki annak érdekében, hogy az oktatásnak köszönhetően az emberek jobban megértsék a demokráciát és az európai értékeket, illetve hogy ösztönözzék az Európai Unióról szóló vitát. Rámutattak arra is, hogy az iskolák és más oktatási intézmények számára nagyon hasznosak lennének ebben az innovatív oktatási anyagok és eszközök.Ennek érdekében az RB felhívást tett közzé bevált gyakorlatok feltérképezésére, és RB-tagokkal együtt több száz ilyen kezdeményezést gyűjtött össze Európa különböző régióiból.

Apostolos Tzitzikostas RB-elnök, a görögországi Közép-Makedónia régió kormányzója és az Európa jövőjéről szóló konferencia plenáris ülésén a helyi és regionális önkormányzatok delegációjának vezetője kijelentette: „Az ukrajnai háború rámutatott, hogy a béke és a demokrácia nem magától értetődő Európában. Helyi és regionális vezetőkként tájékoztatnunk kell a fiatalokat, és lehetőséget kell biztosítanunk számukra arra, hogy beszélhessenek az Európai Unióról. Célunk a polgári szerepvállalás előmozdítása és a polgárok felelősségvállalásának megerősítése. Nem támogathatjuk Európát, ha nem törődünk vele, és ha nem tanuljuk meg ezt napi szinten megtenni. Ezért az európai demokratikus értékek, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség előmozdítása érdekében alulról felfelé építkező, az állampolgári ismeretek oktatására vonatkozó európai tanterv kidolgozására van szükség. Ez növelni fogja az európai integrációs projekt ismertségét, valamint a polgárok – különösen a fiatalabb generációk – részvételét az EU demokratikus folyamataiban.”

Dubravka Šuica, az Európai Bizottság demokráciáért és demográfiáért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Volt tanárként és polgármesterként támogatom a Régiók Európai Bizottságának azt a felhívását, hogy az európai értékeket, identitásokat és polgárságot az oktatás és a kultúra segítségével népszerűsítsük helyi és regionális szinten. Egész életünk során csak úgy tudunk érdemi vitákat folytatni, ha mi magunk is folyamatosan tájékozottak vagyunk. Május 9-én Strasbourgban az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság elnöke elé terjesztik az Európa jövőjéről szóló konferencia zárójelentését. Ez a konferencia értékeink megünneplése, melynek középpontjában a polgárokkal folytatott szabad vita és tanácskozás áll – éles ellentétben az Ukrajnában zajló brutális eseményekkel. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság, a Régiók Európai Bizottsága, valamint a regionális és helyi önkormányzatok továbbra is szorosan együttműködjenek annak érdekében, hogy demokráciánk és az annak alapjául szolgáló demokratikus intézmények megfeleljenek a jövő kihívásainak.”

Domènec Ruiz Devesa európai parlamenti képviselő, az állampolgári ismeretek oktatásának megvalósításáról szóló európai parlamenti állásfoglalás előadója, egyben a COFE uniós demokráciával foglalkozó munkacsoportjának tagja a következőket mondta: „Hogyan vállalhatnak bármilyen szerepet az emberek az EU életében, ha nem is ismerik, értik azt? Gondoskodnunk kell arról, hogy gyermekeink már korán elsajátítsák a szerepvállaláshoz szükséges ismereteket. Az emberek ezt kérték az Európa jövőjéről szóló konferencián, nekünk pedig eredményeket kell felmutatnunk. Ha úgy látjuk, hogy Európában és azon kívül is fennáll a demokrácia csorbulásának a veszélye, akkor ez ellen komoly eszközökkel kell védekeznünk: olyan hatékony és rendszerszintű megoldásokra van szükségünk, mint például az állampolgári ismeretek oktatására vonatkozó olyan európai tanterv előterjesztése, amely bemutatja az Unió történelmét, értékeit, intézményeit és működését.” 

A választásokon való részvétel és az európai demokráciával és polgársággal kapcsolatos oktatás elválaszthatatlanul összekapcsolódik egymással. Az RB tagjai „A demokráciának és a választások integritásának megerősítése” című vélemény elfogadásával egyértelművé tették, hogy különböző távszavazási megoldásokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a regionális, nemzeti és európai szintű választási folyamatok inkluzívabbá és környezetbarátabbá váljanak. Azt is szorgalmazták, hogy a helyi és regionális szintet vonják be a „választási rezilienciára irányuló közös mechanizmusba”, hogy megvédjék a választások integritását a potenciális fenyegetésekkel szemben.

Vincenzo Bianco (IT/PES), Catania képviselő-testületének tagja és a vélemény előadója hangsúlyozta, hogy „súlyos kockázatoknak vagyunk kitéve, amelyek alááshatják a választási kampányok tisztességességét és magát a választások lebonyolítását. Álhírekről, rasszista és diszkriminatív üzenetek komoly terjedéséről, valamint arról van szó, hogy adott esetben meghamisítják a távszavazás eredményeit. Világos és hatékony válaszokra, valamint komoly és szigorú hozzáállásra van szükségünk az európai intézmények részéről.”

Azt is hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni a polgárok részvételét a helyi intézményekben, valamint jobban be kell vonni a településeket és a régiókat az innovatív szavazási formák és eszközök népszerűsítésébe, például azzal, hogy segítjük a választások környezetbarát és fenntartható módon történő lebonyolítását. 

Az RB tagjai hangsúlyozták, hogy célzott kezdeményezésekre van szükség a félretájékoztatás minden szinten történő terjedése ellen, amiben kulcsfontosságú partnerként kell elismerni a helyi és regionális önkormányzatokat. 

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1