Élelmiszerek, mezőgazdasági termékek és szeszes italok: a helyi és regionális vezetők üdvözlik a földrajzi jelzések bejegyzési eljárásainak egyszerűsítését és a csalás elleni védelem javítását  

0

A jobb szabályozás és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala szerepének megerősítése kulcsfontosságú a 74,76 milliárd euró értékű forgalmat bonyolító európai kulturális és gasztronómiai örökség lényegének megőrzéséhez. 

A Régiók Európai Bizottsága (RB) november 30-i plenáris ülésén elfogadott véleményében támogatja az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a földrajzi jelzések három rendszerét egyetlen, a mezőgazdasági termékekre, az élelmiszerekre, a borokra és a szeszes italokra vonatkozó közös rendelkezéseket tartalmazó rendszerré egyesítsék. Az RB különösen üdvözli, hogy az ügyiratok létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokat az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalára (EUIPO) ruházzák át, mely hatékony eszközökkel rendelkezik, amelyeket a földrajzi jelzéssel ellátott termékek termelőinek rendelkezésére lehet bocsátani a bejegyzési eljárások egyszerűsítése, a földrajzi jelzések ellenőrzésének javítása és a csalás elleni küzdelem érdekében. 

A földrajzi árujelzők az Európai Unió kulturális és gasztronómiai örökségének részét képezik, és 74,76 milliárd eurós forgalmat bonyolítanak, ami az EU teljes agrár-élelmiszeripari exportjának 15,5%-át teszi ki. A mezőgazdasági nyersanyagok árának ugrásszerű növekedése idején a nagy értékű termelési láncok jelentős hatást gyakorolnak régióik gazdasági és társadalmi tevékenységére, különösen azáltal, hogy stabilizáló hatást fejtenek ki a regionális gazdaságokra.Emellett elősegítik a beruházásokat, a kutatást és az innovációt a régiókban, és biztosítják, hogy a termelők méltányos részesedést kapjanak az értékből.

Karine Gloanec-Maurin (FR/PES), Couëtron au Perche település tanácsának tagja (Loir-et-Cher megye), Collines du Perche önkormányzati közösség elnöke és a vélemény előadója így fogalmazott: „A földrajzi árujelzők az európai identitás nélkülözhetetlen részét képezik. Franciaország champagne nélkül, Olaszország parmezán nélkül vagy Spanyolország jamón ibérico nélkül elképzelhetetlen!E termékek formálták régióinkat, és továbbra is alapvető szerepet játszanak a vidékfejlesztésben, mivel jobb jövedelmet biztosítanak a termelők számára, és hozzájárulnak a vidéki területek vonzerejéhez.Modellként szolgálnak a magas színvonalú európai mezőgazdaság fejlesztéséhez.Az RB ezért támogatta, hogy a földrajzi árujelzők rendszere olyan önkéntes fenntarthatósági megközelítés irányába fejlődjön, amely arra ösztönzi a termelőket és a termelői csoportokat, hogy nagyobb mértékben vegyenek részt a fenntarthatósági átállásban.”

Paolo De Castro (IT/S&D) európai parlamenti képviselő és a földrajzi árujelzők reformjának előadója részt vett a vitában, és a következőket mondta: „Nem forradalomról van szó, hanem egy olyan rendszer továbbfejlesztéséről, amely egyedülálló a világon, és amely már most is működik, mivel értéket teremt, anélkül, hogy bármilyen állami beruházásra lenne ehhez szükség.A minőségi termelők helyzetének hatékony javítása érdekében munkánk négy fő pillére: a termelői csoportok szerepének megerősítése; a védelem növelése; az EUIPO szerepének egyszerűsítése és pontosítása; valamint a fenntarthatóság.Ez a rendelet első alkalommal kínál lehetőséget arra, hogy valamennyi minőségi termékre vonatkozóan egységes szöveget alkossunk, ugyanakkor megőrizzük az egyes ágazatok sajátosságait.Remélem, hogy az elkövetkező hetekben mindenki hozzá tud majd járulni a szöveg javításához, hogy ez a munka ne jelentsen egyeseknek lehetőséget, másoknak pedig elszalasztott lehetőséget.”

A vélemény főbb pontjai:

−Az RB támogatja, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) technikai szakértelmet biztosítson a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban, ami az Európai Bizottság által javasolt reform fő újdonsága. Ez a szakértelem fontos támogatást nyújthat a földrajzi árujelzők oltalmának megerősítéséhez. A földrajzi árujelzőket azonban nem szabad védjegyként kezelni, és az Európai Bizottság javaslatának egyértelművé kell tennie, hogy az EUIPO általi vizsgálatot csak a szellemi tulajdon területén kell elvégezni.

−A rendeletnek meg kell határoznia azokat a környezeti, gazdasági és társadalmi-kulturális fenntarthatósági kritériumokat, amelyeket az Európai Bizottság elvár a termelői csoportoktól annak érdekében, hogy azok az európai társjogalkotók, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa teljes körű ellenőrzése alatt maradjanak.

−A termelői csoportokat ösztönözni kell az önszerveződés javítására, hogy hatékonyabban működjenek, és erős kollektív irányítást alakítsanak ki a földrajzi jelzések terén. Az európai harmonizáció azonban nem áshatja alá a már meglévő és jól működő nemzeti rendszereket.

−A regionális és helyi szervek hozzájárulásának elismerése a bejegyzési eljárások előkészítéséhez és véglegesítéséhez fontos lépés az összes érintett szereplő közötti együttműködés javítása felé.

−Az RB-t mint a helyi és regionális önkormányzatok uniós közgyűlését teljes mértékben be kell vonni a földrajzi jelzések új rendszerének értékelésébe azok területi hatása miatt.

Háttér:

  1. január 1-ig a tagállamok 3 306 földrajzi árujelzőt jegyeztek be uniós szinten. A bejegyzett nevek több mint felét három tagállam adja: Olaszország (858 név), Franciaország (734 név) és Spanyolország (354 név). Ezt követi Görögország (270 név), Portugália (190 név) és Németország (167 név). 

A legtöbb földrajzi árujelzőt a bor-, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek ágazatában jegyezték be (a bejegyzett nevek 49%-a, illetve 44%-a). A szeszes italok a bejegyzett elnevezések 7%-át, az ízesített borászati termékek pedig az elnevezések 0,2%-át tették ki.

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1