A Régiók Európai Bizottsága és az Európai Ifjúsági Fórum egyesíti erőit a fiatalok részvételének fokozása érdekében 

0

Nemrégiben jelent meg az ifjúságról és a demokráciáról szóló charta, amelyet fiatalokkal és ifjúsági szervezetekkel közösen dolgoztak ki, és amely 49 ajánlást tartalmaz az európai, a nemzeti és a szubnacionális szint számára. 

Fejleszteni kell az állampolgári ismeretek oktatását, csökkenteni kell a választójogi korhatárt, támogatni kell a fiatalokat, hogy jelöltként induljanak a választásokon, állandó konzultációs mechanizmust kell létrehozni a fiatalokkal, az új jogszabályokat ifjúsági tesztnek kell alávetni és meg kell erősíteni az uniós ifjúsági programokat – többek között ezek szerepelnek az ifjúságról és a demokráciáról szóló charta ajánlásai között. A chartát – a Régiók Európai Bizottsága (RB) és az Európai Ifjúsági Fórum támogatásával – egy alulról felfelé építkező folyamat keretében dolgozták ki az EU minden részéből érkező ifjúsági szervezetek és fiatal választott helyi és regionális képviselők részvételével. A chartát az RB december 1-jei plenáris ülésén írták alá az ifjúságról és Európa jövőjéről szóló vita keretében.

A Charta 49 ajánlást fogalmaz meg, amelyek célja a fiatalok demokratikus részvételének megkönnyítése és fokozása helyi, regionális, nemzeti és európai szinten. A charta egy ifjúságbarát demokratikus tér kiépítésére és megszilárdítására törekszik annak biztosítása érdekében, hogy a fiatalok véleményét hivatalosan, folyamatosan és tartósan képviseljék az Európai Unióban. A chartát az ifjúság európai évének (2022) lezárása alkalmából tartott vita során írták alá. A vita keretében megbeszélésekre is sor került Margarítisz Szhinásszal, az Európai Bizottság európai életmód előmozdításáért felelős alelnökével, az európai politikai pártok ifjúsági szekcióinak képviselőivel és az RB fiatal választott politikusok programjának tagjaival. A jelenlevők sikertörténeteket is meghallgathattak a 2023-as és 2024-es európai ifjúsági fővárosokról, Lublinról (Lengyelország) és Gentről (Belgium), megünnepelve a közelmúltban Lvivnek (Ukrajna) odaítélt 2025. évi címet is. 

Vasco Alves Cordeiro, a Régiók Európai Bizottsága elnöke és az Azori-szigetek regionális parlamentjének tagja így nyilatkozott: „A Régiók Európai Bizottsága által ma hivatalosan jóváhagyott, az ifjúságról és a demokráciáról szóló charta a fiatalok, az ifjúsági szövetségek, a fiatal helyi politikusok, valamint a helyi és regionális képviselők részvételével zajló közös alkotási folyamat eredménye. Ez a charta útmutatóként szolgál számunkra, illetve valamennyi helyi, regionális, nemzeti és európai szintű hatóság számára is, hogy továbbra is együttműködjenek a fiatalokkal a nagyobb részvétel és a nagyobb szerepvállalás érdekében, illetve mindenekelőtt azért, hogy garantálva legyenek a fiatalok politikai, szociális és gazdasági jogai, hogy ezáltal a jövőben jobbak legyenek társadalmaink és térségeink.”

Silja Markkula, az Európai Ifjúsági Fórum elnöke így nyilatkozott: „Az ifjúságról és a demokráciáról szóló charta elmélyíti az együttműködést a helyi és regionális önkormányzatok és az általuk képviselt fiatalok között. Több és jobb demokratikus térre van szükségünk, ahol a fiatalok biztonságban érzik magukat ahhoz, hogy részt vegyenek a közösségépítésben és a demokratikus folyamatokban – online és offline egyaránt. Büszke vagyok a ma aláírt chartára, amelynek kidolgozásában számos ifjúsági szervezet segített. A charta nemcsak egy arra szolgáló terv, hogy lehetővé tegyük a fiatalok helyi, nemzeti és európai szintű érdemi szerepvállalását, hanem jó példa arra is, hogy a fiatalok és az európai intézmények hogyan tudnak együttműködni az ifjúsági képviselők számának és hozzájárulásuknak növelése érdekében.”

Margarítisz Szhinász, az Európai Bizottság alelnöke hozzátette: „Az ifjúság európai éve (2022) nagyon komoly eredményeket hozott. A különböző kommunikációs és figyelemfelhívó tevékenységek révén több mint 150 millió európait tudtunk elérni, az Európai Ifjúsági Portálon pedig több mint 7700 tevékenység szerepel. A hamarosan induló készségek európai éve méltán építhet az ifjúság 2022-es európai évének sikereire, amelynek célja az volt, hogy javítsa a fiatalok – köztük a kevesebb lehetőséggel rendelkezők – érdekérvényesítési lehetőségeit, megbecsülését, támogatását és a velük való együttműködést.”

A vita részeként az RB tagjai elfogadták az uniós ifjúságpolitika jövőjére vonatkozó ajánlásaikat, méghozzá egy olyan vélemény formájában, amely új és holisztikus megközelítést szorgalmaz az ifjúságpolitika kapcsán, azt kérve, hogy minden szakpolitikai területen érvényesítsék az ifjúsággal kapcsolatos szempontokat, és aktívan vonják be a fiatalokat Európa jövőjének építésébe. A vélemény előadója, Tine Radinja (SI/Zöldek), Škofja Loka polgármestere szerint „az RB az uniós ifjúságpolitika jövőjéről szóló véleménnyel gazdagítja az ifjúság európai évének politikai örökségét. A véleményben horizontális és átfogó megközelítést szorgalmazunk az ifjúságpolitika terén, és számos, a fiatalok számára fontos szakpolitikai területtel foglalkozunk: az oktatástól és a foglalkoztatástól kezdve a lakhatáson és a szociális biztonságon át a zöld és digitális átállásig. Azt kérjük, hogy minden szakpolitikai területen érvényesítsék az ifjúsággal kapcsolatos szempontokat, ami az európai év fontos öröksége.”

Az ifjúságról és a demokráciáról szóló charta közös alkotási folyamatát 2022 márciusában, a Régiók és Városok 9. Csúcstalálkozóján, Marseille-ben indította el az RB előző elnöke, Apostolos Tzitzikostas jelenlegi első alelnök, aki így nyilatkozott: „Annak érdekében, hogy a fiatalok képesek legyenek megoldani a jelenlegi vagy jövőbeli válságokat, minél hamarabb be kell vonni őket a globalizált világ irányításába.A fiatalok részvételét konkrét intézkedésekkel kell biztosítani: ilyen a választójogi korhatár 16 évre való csökkentése az európai választásokon, a polgári kezdeményezések és a népszavazási kérelmek beadásához való jog.”

A charta kidolgozásába szorosan bevonták az RB SEDEC szakbizottságát, amelynek elnöke Tanya Hristova (BG/EPP) és a CIVEX szakbizottságot is, amelynek elnöke Enzo Bianco (IT/PES).

További információk:

Az ifjúságról és a demokráciáról szóló charta ajánlásokat fogalmaz meg a helyi, a regionális, a nemzeti és az európai szint számára, a következő területekre összpontosítva: oktatás, együttműködés és tájékoztatás; a fiatalok szerepvállalásának növelése, vezető szerep és demokratikus részvétel; az új technológiák és a digitalizáció szerepe; valamint az ifjúsággal kapcsolatos szempontok érvényesítése a szakpolitikákban és politikai képviselet. A javaslatokat egy részvételen alapuló, alulról felfelé építkező folyamat keretében gyűjtötték össze: személyes és online konzultációk során, a közösségi médiában folytatott célzott tevékenységek és helyi rendezvények keretében.

A vitáról készült felvétel elérhető lesz az EBS-en és az RB honlapján. Az RB plenáris ülésén készült nagy felbontású fotók is elérhetők.

 

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1