Borboly Csaba azt kéri, hogy az oktatáspolitika vegye figyelembe a regionális különbségeket

0

„Európa-szerte jelentős hiányosságok tapasztalhatók az oktatásban, és jobb eszközökre van szükség az oktatás minőségének és teljesítményének, valamint a foglalkoztatási aránynak a javításához. Az „egy mindenkinek megfelelő mgoldás” megközelítése egyáltalán nem hatékony, ezért a helyi és regionális szintű politikát, valamint a megoldásokat a helyi környezet figyelembevételével és szakpolitikai beavatkozással kell kiigazítani. Ezért ki kell állnunk az oktatási infrastruktúra fejlesztése mellett a kevésbé fejlett régiókban” – mondta Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke a szociális gazdaságról szóló strasbourgi intézményközi konferencia keretében, az Európai Ifjúsági Fórum által közösen szervezett ifjúsági párbeszéd során. A rendezvény során a fiatalok véleménycserét folytattak olyan kérdésekről, mint a fiatalok részvétele, az egyenlőtlenségek, a megkülönböztetés. 

Borboly Csaba, aki a Régiók Európai Bizottsága (RB) „A fenntartható versenyképességet, a társadalmi méltányosságot és a rezilienciát szolgáló európai készségfejlesztési program” című jelentés raportőreként azt mondta, hogy a bizonytalanság csökkentésének egyik kulcsfontosságú szempontja a foglalkoztatás. Ebben a tekintetben azt mondta: „Úgy vélem, hogy minden diáknak kulcskompetenciákra és alapvető készségekre van szüksége a személyes kiteljesedéshez, a fejlődéshez, a foglalkoztathatósághoz és a társadalmi befogadáshoz. Ösztönöznünk kell a transzverzális készségeket, amelyek alkalmasak a foglalkoztatás változó természetére, elő kell mozdítani a nyelvi készségeket, valamint prioritásként kell kezelnünk a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedésének esélyét.”

Az ifjúság európai évével kapcsolatban Borboly Csaba elmondta, hogy az RB különös figyelmet fog fordítani a fiatalok polgári és demokratikus életben való részvételére, a részvételi és képviseleti demokrácia megerősítésére, nemcsak azáltal, hogy tájékoztatja a fiatalokat az őket érintő politikákról, hanem azáltal is, hogy bevonja őket a tervezésbe, a vezetésbe és a végrehajtásba. Az egyik legfontosabb kezdeményezésünk az Ifjúság és Demokrácia Európai Chartája, amelynek célja, hogy az európai, nemzeti, regionális és helyi intézményeket arra kötelezze el, hogy innovatív eszközök révén előmozdítsák a fiatalok társadalmi szerepvállalását egy befogadóbb demokratikus társadalom megvalósítása érdekében. Az RB két konzultációt szervez majd a fiatalokkal a Chartának megvalósítása céljából, és azt a decemberi plenáris ülésen fogjuk bemutatni. 

Ami a kettős átállást illeti, Borboly kijelentette, hogy alapvető fontosságú a szociális gazdasággal kapcsolatos interregionális együttműködés elősegítése.

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1