Az uniós régiók és városok üdvözlik, hogy a tagállamok a kohéziós politikát továbbra is az Unió egyik alappillérének kívánják tekinteni  

0

A kohéziós politika megerősítését szorgalmazó,12000 aláírót tömörítő#CohesionAlliance uniós szintű koalíció tagjaireagáltak az EU Általános Ügyek Tanácsa által a mai napon elfogadott,a kohéziós politikáról szóló következtetésekre.

A #CohesionAlliance üdvözli az Általános Ügyek Tanácsa által elfogadott következtetéseket, amelyek hangsúlyozzák a kohézió mint az Európai Unió egyik alapelve, politikája, célkitűzése és pillére jelentőségét, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kohézió olyan hosszú távú politika, amelynek továbbra is valamennyi uniós régió javát kell szolgálnia. Bár hozzájárult a közelmúltbeli válságok – például a Covid19-világjárvány és Oroszország Ukrajna elleni háborúja – hatásainak enyhítéséhez, a kohéziós politikának továbbra is a legfontosabb hosszú távú uniós politikának kell maradnia a régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. 

A szövetség készen áll arra, hogy együttműködjön az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal a „ne árts a kohéziónak” elv alaposabb kidolgozása érdekében, hiszen annak meg kell akadályoznia az újabb egyenlőtlenségek kialakulását Európában. Minden eddiginél sürgősebb, hogy megerősítsük a kohéziót mint az Európai Unió általános értékét. 

A #CohesionAlliance üdvözli annak elismerését, hogy a kohéziós politikának továbbra is az európai, nemzeti, regionális és helyi hatóságok közötti megosztott irányítási és partnerségi megállapodásokon kell alapulnia, a helyi érdekelt felek bevonásával. A szövetség kiemeli továbbá, hogy a miniszterek figyelmeztettek a finanszírozási eszközök megsokszorozódásának és szétaprózódásának veszélyére a kohéziós politikával való átfedések kockázatának elkerülése érdekében. A dokumentum figyelembe veszi a #CohesionAlliance tagjai által októberben elfogadott új nyilatkozatban foglalt kérést. 

Az uniós szintű koalíció emlékeztet a kohéziós politika jövőbeli egyszerűsítése, valamint hatékonyságának javítása és az európai polgárok számára kedvező eredmények biztosítása melletti elkötelezettségére. A partnereket mozgósítják a 2021–2027-es időszakra vonatkozó beruházási tervek hatékony végrehajtása érdekében, akik készen állnak arra, hogy hozzájáruljanak a kohéziós politika jövőjéről szóló vitához.

A Régiók Európai Bizottsága elnöke, Vasco Alves Cordeiro kijelentette: „Meg kell erősítenünk a kohéziós politika alapelveit, amelyek értelmében az egy a régiók és városok közötti partnerségeken keresztül megvalósuló, hosszú távra szóló strukturális politika. Emellett aktualizálnunk is kell a kohéziós politikát, hogy hatékonyabban és egyszerűbben lehessen azt végrehajtani Európa városaiban és régióiban. Le kell vonnunk a tanulságokat abból, ahogyan a kohéziós politika kezelte a közelmúlt európai válságát azért, hogy képes legyen megfelelni a jövő kihívásainak. Örülök annak, hogy a tagállamok a mai napon elkötelezték magukat amellett, hogy javítják az európai kohéziót célzó uniós alapok koordinációját. Együtt, az új kohéziós szövetség részeként sikerülni fog megerősíteni a kohéziós politikát, amely előrelépést és jólétet fog biztosítani valamennyi európai polgár számára.”

 

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1