A Gépjárműipari Régiók Szövetsége olyan uniós támogatási programot sürget, amely biztosítja az igazságos, méltányos és sikeres átmenetet egy 7,5 millió munkahelyet jelentő iparág számára  

0

 

A szövetség tagjai Lipcsében gyűltek össze, és javaslatokat terjesztettek elő az európai gépjárműipar fenntartására

A belső égésű motorok fokozatos kivezetése és a digitalizáció által jelentett kihívás sikeres kezelése érdekében az európai gépjárműipari régiók célzott forrásokkal ellátott új uniós támogatási mechanizmust, az új rendeletek és intézkedések megfelelő területi hatásvizsgálatát, valamint a munkaerő átképzésére és továbbképzésére vonatkozó intézkedéseket szorgalmaznak. A Gépjárműipari Régiók Szövetségének november 17-én Lipcsében tartott, első politikai ülésén a tagok rövid és középtávú stratégiát is elfogadtak, és megvitatták Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős európai biztossal azt, hogy milyen támogatásra van szükségük az erős gépjárműiparral rendelkező régióknak.

Európa gépjárműipari és beszállítói ágazata jelentős átalakuláson megy keresztül: az EU éghajlat-politikai célkitűzései mellett az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag is tekintélyes hozzájárulást követel meg a közúti közlekedési ágazat részéről, és ezáltal valamennyi európai gépjárműipari régióra kihat. A gépjárműipart súlyosan érinti a zöld és a digitális átállás, miközben 7,5 millió ember – az európai munkavállalók több mint 6%-a – dolgozik az autógyártásban és az autóiparral kapcsolatos szolgáltatások terén. A kibocsátásmentes és digitalizált járművekre való átállás jelentős hatással lesz a regionális gépjárműipari ökoszisztémákra és társadalmi-gazdasági struktúrákra.

A szövetség 29 tagrégiója közül húsz képviseltette magát Lipcsében, ráirányítva a figyelmet gépjárműiparuk problémáira. Az EU éghajlat-politikai céljainak elérése és az autóipar ehhez kapcsolódó változásainak véghezvitele érdekében a kibocsátásmentes autókra vonatkozóan előírt követelmények alapján a szövetség egyöntetűen egy olyan európai mechanizmus létrehozását szorgalmazza, amely támogatja az igazságos és méltányos átmenetet a gépjárműiparral rendelkező régiókban annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre csökkenjenek a foglalkoztatásra gyakorolt káros hatások, fokozódjanak az európai gépjárműipari dolgozók technológiai átképzésével kapcsolatos képességek és lehetőségek, valamint fenntartható legyen a kutatás és az innováció terén a globális versenyképesség.

Michael Kretschmer, Szászország miniszterelnöke az alábbi szavakkal nyitotta meg az ülést: „A gépjárműipar bölcsője itt van, Szászországban, ugyanakkor ez az ágazat egész Németország számra kulcsfontosságú technológiát képvisel. A kiemelkedő szakértelemnek és az innovációs szellemnek köszönhetően a tartomány az elektromobilitás központjává válik. A szerkezetváltás és az éghajlat-politikai célok változásokat hoznak Szászország és autóipara számára – ezért hálás vagyok a Gépjárműipari Régiók Szövetségének, hogy lehetőséget biztosít az eszmecserére annak érdekében, hogy együtt sikeresen vezessük le ezt az átalakulást.”

Emil Boc, Kolozsvár polgármestere és a COTER szakbizottság elnöke kijelentette: „A városok és régiók aktív szerepet játszhatnak a gépjárműipari munka jövőjével kapcsolatos zavarok kezelésében. Együtt – zöld és fenntartható közlekedéssel, képzett európai munkaerővel, valamint a közlekedésben és az agrártechnológiában használt innovatív járművekkel – példát mutathatunk az új gazdasághoz való alkalmazkodás terén. Látnunk kell, hogy Európa olyan hely, ahol kezelik azokat a kihívásokat, amelyekről mindannyian tudjuk, hogy hatással lesznek erre a piacra. Egy tiszta, digitális, inkluzív és innovatív Európában van jövője az autóknak, amennyiben valamennyi régióban megosztják a tudást, és létrehozzák a rövidebb ellátási láncok biztosítását szolgáló infrastruktúrákat itt Európában, ezáltal csökkentve a gépjárműipar függőségét a globális láncok zavaraitól.”

Thomas Schmidt (DE/EPP), a Régiók Európai Bizottsága tagja, Szászország regionális fejlesztésért felelős minisztere elmondta: „Szászország számára nagy megtiszteltetés, hogy megrendezhette a szövetség első ülését. Örülök, hogy ma ennyi régió képviselteti magát Lipcsében. Ennek nagy jelentősége van, ugyanis súlyt ad a szövetségnek és az általa végzendő jövőbeli munkának. A gépjárműipari régiók aggályairól folytatott eszmecsere fontos és rendkívül érdekes volt. Minden régió másképpen érintett a témában. Ugyanakkor vannak közös érdekek, amelyeket a jövőben a szövetséggel együtt kívánunk képviselni. Intenzív eszmecserére törekszünk úgy az RB-n és annak gépjárműiparral foglalkozó régióközi csoportján keresztül, mint az érintett gazdasági és szociális partnerekkel. Emellett valamennyi tag egyénileg is képviseli a közös célokat, például az európai intézmények és az egyes tagállami kormányok előtt. A szövetség mai ülése tehát a tényleges munka megkezdését jelzi.”

A Gépjárműipari Régiók Szövetségének munkája a gépjármű- és beszállítóipar átalakításából eredő regionális hatások értékelésére, a regionális munkaerő átképzésének és továbbképzésének támogatására, valamint az alternatív üzemanyagok elterjesztésére fog összpontosítani. A szövetség a Régiók Európai Bizottsága (RB) 2022. júniusi plenáris ülésszakán elfogadott 10 pontos nyilatkozata alapján támogatja a közúti közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás drasztikus csökkentésére irányuló kötelezettségvállalást, és kéri, hogy az igazságos átmenetre vonatkozó keret minden európai gépjárműipari régióban biztosítsa a gazdasági és társadalmi kohéziót. Ennek érdekében a keretnek költségvetési és szakpolitikai támogató intézkedéseket is tartalmaznia kell, és regionális szinten az átmenetre vonatkozó tervek közös megfogalmazását kell eredményeznie.

A szövetség szerint ennek a kulcsfontosságú kérésnek a teljesítéséhez olyan területi hatásvizsgálatokra van szükség, amelyek foglalkoznak a régiók, az eredetiberendezés-gyártók és különösen a gépjárműipari beszállító láncban tevékenykedő kkv-k előtt álló közös kihívásokkal és lehetőségekkel, valamint támogatni kell a regionális munkaerő átképzését és továbbképzését, illetve nyomon kell követni a megfelelő készségek kínálatát és keresletét.

María Chivite (ES/PES) RB-tag, Navarra kormányának elnöke a következőket mondta: „Az igazságos átmenet megvalósítása érdekében Navarrában nagy hangsúlyt helyezünk a képzésre. Ezenkívül aktív foglalkoztatáspolitikákkal kezeljük az átképzés jelentette kihívást. Fontos ugyanis számunkra a foglalkoztatás. Ugyanakkor ügyelünk a profilok oly módon történő kiigazítására is, hogy a digitalizáció ne hozzon létre társadalmi és foglalkoztatási szakadékot, amely munkahelyek megszűnésével és egyenlőtlenségekkel jár. Az Európai Helyreállítási Eszköz forrásai véleményünk szerint lehetőséget jelentenek, és az elkövetkező években kötelezettségvállalást kell tenni a gépjárműipar átalakítását támogató célzott finanszírozásra.”

A szövetség kéri még egy szilárd kutatási keret kialakítását az európai gépjárműiparban történő ipari átalakuláshoz és innovációhoz; az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatások rugalmasságának lehetővé tételét annak érdekében, hogy a gépjárműipari régiók képesek legyenek levezetni és kezelni ezt az átalakulást; valamint a régiók támogatását a nyilvánosan hozzáférhető üzemanyagtöltő és elektromos töltőállomások telepítésében. Mindez elő fogja mozdítani a kibocsátásmentes járművek elterjedését, a rendelkezésre álló köz- és magánbefektetési alapokat pedig a különböző technológiai megoldásokra (pl. villamosítás, hidrogéntechnológiák és szintetikus üzemanyagok) összpontosítja az európai gépjárműipar versenyképességének és innovációjának biztosítása érdekében.

Háttér-információk

A Gépjárműipari Régiók Szövetsége erős gépjármű- és beszállítóipari ágazattal rendelkező, így a kibocsátásmentes közúti közlekedésre történő átmenet által nagyban érintett régiók politikai hálózata. A szövetséget a Régiók Európai Bizottsága a 2022. júniusi plenáris ülésszakán hozta létre a gépjármű- és beszállítóipar igazságos és méltányos átalakulásának biztosítása érdekében. A szövetség az átalakulás által érintett valamennyi régió számára nyitott fórumként szolgál. Jelenleg 29 tagrégiója van.

Az Európai Unió azon célkitűzésének keretében, hogy 2030-ig legalább 55%-kal csökkentse a kibocsátást az EU-ban, az Európai Bizottság rendeletre tett javaslatot a személygépkocsikra és a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások szigorításáról. Egy, a közelmúltban, 2022. június 8-án elfogadott, a belső égésű motorral felszerelt gépjárművek 2035-től kezdődő uniós szintű betiltásáról szóló európai parlamenti javaslat még több változást fog eredményezni az európai gépjármű- és beszállítóiparban. A Gépjárműipari Régiók Szövetségének célja ezért annak biztosítása, hogy a gépjárműiparban az átmenet méltányos és sikeres legyen, valamennyi régióra kiterjedjen, és teljes mértékben támogassa az EU éghajlat-politikai céljait.

 

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1