A Régiók Európai Bizottsága és az Európai Bizottság egyesítik erőiket a kutatás és az innováció fellendítése érdekében helyi és regionális szinten

0

A Mariya Gabriel biztos szakigazgatóságaival (DG EAC, DG RTD és JRC) aláírt cselekvési terv az agyelszívással és az oktatási egyenlőtlenségekkel is foglalkozni fog

Az európai tudásbázis helyi és regionális szintű megerősítése és a Covid-19 válságból  való kilábalás támogatása érdekében a Régiók Európai Bizottsága (RB) megerősíti együttműködését az Európai Bizottság szakigazgatóságaival a kutatás és innováció, oktatás és kultúra területén. A két intézmény között aláírt új cselekvési terv célja, hogy a régióknak és városoknak a legfrissebb adatokat és ismereteket nyújtsa, és segítse őket az innováció és az agyelszívás leküzdésében, az oktatási egyenlőtlenségek kezelésében és az EU politikai prioritásainak megvalósításában, mint a Green Deal program (zöld megállapodás)

Az RB SEDEC szakbizottságának november 25-i ülésén Mariya Gabriel, az innovációért, a kutatásért,kultúráért, az oktatásért és a fiatalokért felelős szakbiztos elmondta: „ A régiók és városok alapvető szerepet játszanak a zöld és digitális átmenetünk megvalósításában. A közös cselekvési terv és az újraindított tudáscsere-platform munkaterv, amelyet a Régiók Bizottsága és a Bizottság ma elfogad, az európai tudásstratégia építőkövei és a polgárok életének javítását célzó konkrét megoldásokra összpontosítnak.

Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Európai Bizottságának elnöke elmondta: “Európa közelebb hozása az emberekhez, a fenntartható, rugalmas  innovatív regionális és a helyi közösségek építése, valamint az értékeinkre való törekvés az oktatás és a kultúra segítségével, ezek a legfontosabbak számunkra. A köztünk és Gabriel biztos között létrejött cselekvési terv támogatni fogja a munkánkat a célok elérése érdekében.”

Anne Karjalainen (FI/PES), az RB SEDEC bizottságának elnöke elmondta: “Az oktatás, a kutatás, az innováció és kultúra területén végzett tevékenységek szilárd rögzítése helyi és regionális szinten kulcsfontosságú Európa kohéziója, a fenntartható fellendülés és  zökkenőmentes átmenet a széndioxid-semleges gazdaságra. A közös cselekvési terv teljes mértékben tükrözi a politikai akaratot az együttes fellépések előmozdítására a helyszínen, elősegítve a politikák és eszközök közötti erős együttműködést, hogy semmilyen személy és hely ne maradjon le.

A Covid-19 világjárvány előtérbe helyezte a kutatási erőfeszítéseket és az innovatív megoldásokat az egészségügyben, valamint a társadalom más ágazataiban.  A regionális innovációs ökoszisztémák fejlesztésének további fellendítése érdekében az RB és az Európai Bizottság sikeres Tudáscsere Platform (KEP) kezdeményezésének elmélyítése a cselekvési terv kulcsfontosságú része. Stratégiai szintre fejlesztik és teljesen összehangolják a Európai Kutatási Térség (EKT) prioritásaival, amint azt a Bizottság az EKT-ról szóló legújabb közleményében bejelentette.

A KEP 2.0 célja, hogy segítse a városokat és a régiókat abban, hogy a változás és az innováció vezetőinek aktív meghajtóivá váljanak, az Európa Horizonton keresztül létrehozott új ismereteket értékelik és megsokszorozzák  az EKT terjesztését és közelebb hozzák annak főbb koncepcióit és üzeneteit a polgárokhoz. Az RB résztvesz az EU-ban a tudás ökoszisztémáinak feltérképezésében, hogy létrehozzák az EKT központokat — a regionális érdekelt feleket összefogó struktúrákat.

 

“ Az EKT-központok lehetőséget kínálhatnak arra, hogy teljes mértékben elismerjék a regionális ökoszisztémákat és az innovációs központokat, és teljes mértékben érvényesítsék a tudomány és az innováció helyalapú megközelítését. Azonban nem lehetnek csupán az innovációs szakadék csökkentésének eszközei, ezek kiváló keretrendszerré válhatnak a kollektív kutatási és innovációs projektek megjelenésének fellendítéséhez, több regionális ökoszisztémát és innovációs központot ötvöző, alulról felfele építkező megközelítésben”, hangsúlyozta az RB előadója Christophe Clergeau (FR/PES), a Pays-de-la-Loire Regionális Tanács tagja. Az EKT új közleményével kapcsolatos véleménytervzetét a SEDEC ülésén vitatták meg.

A cselekvési terv  kiemelkedő szerepet szán az RB-nek az 5 Horizont Európa misszó támogatásában, például partnerségek és hálózatok létrehozásával a régiók és városok között. Ezenkivül kiemeli, hogy a régiók és városok katalizátorként működhetnek az Európa Horizont és a kohéziós politika finanszírozása közötti együttműködés előmozdításában.

Hasonlóképpen, a Tudomány és Régiók Találkozása vezető projektjét kibővítik a tudományos alapú regionális és helyi szintű politikai döntéshozatal támogatására, valamit a régiók közötti együttműködés és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja segíteni fogja a régiókat és városokat, azzal, hogy több szubnacionális adatot szolgáltat számukra.

Az oktatás és a kultúra területén a két intézmény vállaja, hogy feltérképezi az oktatási egyenlőtlenségeket különös tekintettel az online tanuláshoz való hozzáférésre. A terv a városok és régiók erőteljes bevonását irányozza elő az Oktatás az Éghajlatért Koalícióba, amelynek célja a környezeti fenntarthatóságra irányuló oktatás előmozdítása, valamit a frissített Digitális Oktatási Cselekvésiterv bevezetése. Tervezi továbbá az európai értékek, identitás és állampolgárság együttes előmozdítását az oktatás és a kultúra révén regionális és helyi szinten.

További információk:

A SEDEC a RB Szociálpolitikai, Foglalkoztatási, Oktatási, Kutatási és Kulturális Bizottságának november  25-i ülése az európai egészségügyi helyzet miatt teljesen online térben volt megszervezve. Christophe Clergeau EKT-ról szóló véleménye mellett a következő három véleménytervezetet is bemutatták.

Európai Készségfejlesztési menetrend a fenntartható versenyképesség, a társadalmi igazságosság és ellenálló képesség érdekében

Borboly Csaba előadó (RO/EPP), Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta: “A helyi és regionális önkormányzatok jelentős szerepet játszanak az oktatás, a munkaerő integráció és a készségekkel kapcsolatos helyi szintű kezdeményezések támogatásában. De el kell ismerni, hogy az ‘egységes megközelítés’ a régiók közötti digitalis és gazdasági különbségek miatt nem fenntartható. Ezért szorosan együtt kell működnünk az EU intézményeivel, a Kis- és Középvállalatokkal és az összes érdekes féllel és pénzeszközökre van szükségünk ahhoz, hogy a helyi és regionális önkormányzatok gyorsan nyomonkövethetőek legyenek a helyi stratégiákhoz igazított cselekvési tervekhez.”

Ifjúsági foglalkoztatási támogatás: híd a munkahelyekhez az új generáció számára, megerősítve az ifjúsági garanciát

Romy Karier (LU/EPP) előadó, Clervaux önkormányzati tanácsának tagja elmondta: ”Az ifjúsági garancia megerősítéséről szóló javaslat különösen jelentős a Covid-19 válság összefüggésében, amelynek aránytalan hatása van a fiatalokra. Helyi és regionális hatóságok hídként működhetnek a különbüző érdekeltek, például oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek és állami foglalkoztatási szolgálatok között, hogy támogasság az ifjúsági garancia hatékony végrehajtását, amelynek stabil és fenntartható munkahelyeket kell eredményeznie.”

A kulturális és kreatív ágazatok újraindítása

Giuseppe Varacalli (IT/Renew E.) előadó, a Gerace Városi Tanács tagja elmondta: “A kulturális és kreatív ágazatok önmagukban adják az európai GDP 4,2 %-át és a kapcsolódó tevékenységekkel együtt ez a százalék jóval meghaladja az 5%-ot. Az új technológiák alkalmazása során tevékenységük tulnyomó része a fizikai jelenléten alapul, így sokan közülük nem voltak képesek folytatni tevékenységüket a Covid-19 válság idején. A szakvélemény arra kéri Európát, hogy működjön ösztönzőként a tagállamoknak, hogy minden rendelkezésre álló finanszírozást és intézkedést fordítsanak a kultúra támogatására, arra törekedve, hogy senkit ne hagyjanak hátra.”

Mind a négy véleményt megvitatják és elfogadják az RB 2021. Februári plenáris ülésén.

A Covid-19 válságból való igazságos és inklúzív felépülés előkészítése érdekében a régiók és városok megerősítik együttműködésüket az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Integrációs Főigazgatóságával (DG EMPL) is. A DG EMPL Joost Korte főigazgatójával folytatott vitát követően a SEDEC tagjai tervet fogadtak el a megerősített együttműködés konkrét területeinek meghatározásáról a Portói Szociális Csúcstalálkozó (2021 május) körül, a szociális jogok európai pillérének és az Európai készségek megvalósításának cselekvési tervét. Az RB megkönnyítheti az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét, amikor a REACT-EU és az Európai Szociális Alap plusz finanszírozása folyik az ifjúsági foglalkoztatási intézkedések támogatásában, és elősegítheti a helyi és regionális önkormányzatok közötti párbeszédet az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem koncepcióinak kidolgozása során szoros együttműködésben a szociális partnerekkel.

A SEDEC ülésére a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napján került sor. Itt olvashatja a SEDEC elnöke, Anne Karjalainen és az RB előadója, Concha Andreu nyilatkozatát.

 

 

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1