Politikai prioritások 2020–2025

0

A helyi és regionális önkormányzatok – melyeket az EU-ban a Régiók Európai Bizottsága képvisel – mindig is az európai demokrácia gerincét alkották. A Covid19-világjárvány megmutatta, hogy a helyi közösségeket a helyi és regionális vezetők viszik előre azzal, hogy a veszélyhelyzetre reagálnak és EU-szerte a frontvonalról segítik a helyreállítást. Ezért az RB elsődleges küldetése, hogy a falvakon, városokon és régiókon keresztül közelebb hozza Európát a polgárokhoz, amit három kiemelt prioritás segítségével kíván elérni. 

A szubszidiaritás elvével összhangban minden döntést a polgárokhoz legközelebbi szinten kell meghozni. Ez azt jelenti, hogy meg kell mutatnunk és meg kell erősítenünk a helyi és regionális önkormányzatok szerepét az EU-ban. 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia jó lehetőséget kínál arra, hogy javítsunk az EU működésén, megosszuk és továbbfejlesszük a polgári részvétel sikeres gyakorlatait, amelyeket tagjaink a választókerületeikben dolgoztak ki, valamint megreformáljuk az uniós döntéshozatali folyamatot. Emellett továbbra is biztosítjuk, hogy az új uniós jogszabályok csökkentsék régióink adminisztratív terheit és végrehajtási költségeit. 

Minden európai döntést a falvaink, városaink és régióink előtt álló legfontosabb társadalmi változások kezelése iránti elkötelezettségünk fényében kell meghozni. Gondolhatunk itt a világjárványokra, a zöld és digitális átállásra, a demográfiai kihívásokra és a migrációs áramlásokra. Ahhoz, hogy kezünkbe vehessük jövőnket és ellenállóbbá tehessük helyi közösségeinket, döntő fontosságú, hogy megerősödve jöjjünk ki ezekből az átállási folyamatokból. 

Az EU valamennyi szakpolitikájában és programjában ki fogunk állni a kohézió mellett, melyet alapvető értéknek tekintünk. 

Az európai kohézió előmozdításához ambiciózus hosszú távú uniós költségvetésre van szükség, amely elegendő strukturális és kohéziós finanszírozást és mezőgazdasági beruházást biztosít valamennyi régió és város számára. 

A kohézió azonban nem csak a pénzről szól: olyan értéket képvisel, amelynek köszönhetően fenntartható gazdasági növekedésre számíthatunk, mindenki számára hosszú távú foglalkoztatási lehetőségek nyílnak és a szakpolitikák helyi alapon, a polgárok igényeinek megfelelően alakulnak. 

  1. prioritás

Hozzuk Európát közelebb a polgárokhoz: Demokrácia és az EU jövője 

Annak újragondolása, hogy miként működik a demokrácia napjainkban , és miként kell korszerűsíteni a jövőben annak érdekében, hogy az Európai Unió hatékonyabban tudjon reagálni az emberek szükségleteire 

Fő prioritásunk, hogy Európát közelebb hozzuk polgáraihoz, és minden kormányzati szinten megerősítsük az európai demokráciát. A cél az EU működésének javítása, biztosítva, hogy szakpolitikái és programjai megfeleljenek a polgárok valós igényeinek. 

  1. prioritás

Az alapvető társadalmi változások kezelése: Reziliens regionális és helyi közösségek építése 

A régióink és városaink előtt álló jelentős változásokra való reagálás koherens, integrált és helyi alapú európai megközelítéssel 

A világjárványok, az éghajlattal kapcsolatos, valamint digitális és demográfiai változások, illetve a migrációs áramlások mélyrehatóan érintenek minden európai régiót, várost és falut. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai által vezérelve feltérképezzük azokat a megoldásokat, amelyekkel biztosítható, hogy az EU megfelelően támogassa a helyi és regionális önkormányzatokat a jövőbeli veszélyhelyzetekre való reagálásban és a közösségekben végbemenő társadalmi változások kezelésében. 

  1. prioritás

Alapvető értékünk, a kohézió: helyi alapú uniós politikák 

Az EU az emberek és lakóhelyük szolgálatában 

A kohézió nem pénzről, hanem alapvető uniós értékünkről szól 

Harmadik prioritásunk annak biztosítása lesz, hogy minden, az embereket és lakóhelyüket érintő (azaz helyi alapú) uniós politikában előmozdítsák és tiszteletben tartsák a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. Megmutatjuk, milyen többletértéket képvisel a kohéziós politika – nemcsak mint szakpolitika, hanem mint valamennyi uniós politikát alátámasztani hivatott, alapvető érték. 

 

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1