Az RB kész eljuttatni az EU jövőjéről szóló konferenciát a régiókba, városokba és falvakba egy olyan jobb Európa kialakítása érdekében, amely összhangban van a polgárok igényeivel

0

Az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport – Herman Van Rompuy elnökletével – támogatni fogja az RB-t abban, hogy biztosítsa a helyi és regionális szint számára, hogy hangot adhasson véleményének és megkapja azt a kiemelt figyelmet, amelyet megérdemel.

A helyi és regionális vezetők az RB 144. plenáris ülésén állásfoglalást fogadtak el az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (a továbbiakban: a konferencia), és megbeszélést folytattak Herman Van Rompuy-el, az Európai Tanács korábbi elnökével és az újonnan létrehozott, az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport elnökével az RB Európával kapcsolatos jövőképéről és az RB konferencián való részvételéről. A magas szintű munkacsoport – egy független tanácsadó testület, amelynek feladata az RB támogatása – stratégiai politikai elemzést fog készíteni, elsősorban a helyi és regionális önkormányzatok előtt álló kihívásokról. Szorosan együttműködik majd az RB tagjaival, különösen az Elnökök Értekezletével és a konferenciára delegált RB-s küldöttség tagjaival.

Apostolos Tzitzikostas RB-elnök így fogalmazott: „Az Európa jövőjéről szóló konferencia olyan lehetőséget kínál a polgároknak, valamint a helyi és regionális önkormányzatoknak, amelyet nem szalaszthatunk el . A regionális és helyi vezetők nemcsak az európaiak és közös intézményeik közötti szakadék áthidalásában kulcsfontosságúak, hanem hatékony eszközök az Unió demokratikus lényegének gazdagításában is. Úgy vélem, hogy a Szerződés hatályos rendelkezései teret adnak annak arra, hogy javítsuk a kormányzást és a jogalkotás minőségét. A Van Rompuy elnök által vezetett, a demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport támogatásával az RB élni fog ezzel a lehetőséggel ahhoz, hogy a legmegfelelőbb eszközöket dolgozza ki az Unió fejlesztéséhez, amelynek képesnek kell lennie arra, hogy a polgárai által kifejezett igényeknek megfelelően cselekedjen, reagáljon, illetve védje, felvállalja és megvalósítsa azokat. Bizottságunk arra törekszik, hogy területi dimenzióval ruházza fel a konferenciát, azzal a céllal, hogy a helyi és regionális szint kifejthesse véleményét és – megérdemelten – befolyással élhessen ebben a fontos folyamatban. Május 9-i, strasbourgi helyi párbeszédünk a konferencia területi dimenzióját hivatott képviselni, amelynek túl kell lépnie Brüsszelen és a fővárosokon.”

Herman Van Rompuy , az RB európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoportjának elnöke kifejtette: „Az európai demokrácia a kormányzás minden szintjét érinti. Ez önmagában is érték, és egyben lehetővé teszi egy olyan Európa létrejöttét, amely megvédi polgárait és eszközöket ad a kezükbe. A demokráciának eredményeket kell felmutatnia és válaszolnia kell az emberek igényeire. Az EU létezése ettől a képességtől függ. A demokrácia az egész világon, Európában és a tagállamokban is válságban van. Regionális és helyi szinten működik a legjobban, itt kapcsolódik ugyanis a legszorosabban az emberek igényeihez, itt rendelkezik a legrégebbi hagyományokkal, és itt nyilvánul meg a legmagasabb szintű bizalom iránta. A digitális forradalom és a társadalmi változások idején a demokráciának is meg kell újulnia, minden szempontból javítva és korszerűsítve önmagát. Az Európa jövőjéről szóló konferencia lehetőséget kínál e reflexió uniós szintű továbbfejlesztésére, az RB európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoportja pedig, melynek elnöki tisztét örömmel látom el, meg fogja vizsgálja, hogy miként lehetne hatékonyabban bevonni a helyi és regionális önkormányzatokat mint az európai demokrácia alulról építkező megerősítésének és javításának építőelemeit. A mi hozzáadott értékünk az lesz, hogy olyan működőképes, eredeti és innovatív megoldásokat keresünk, amelyek révén biztosítható, hogy az EU – a helyi és regionális önkormányzatok és az RB segítségével – betartsa ígéreteit és megvalósítsa céljait.”

Háttér:

A Régiók Európai Bizottsága négyféle módon kötelezi el magát az Európa jövőjéről szóló konferencián való részvétel iránt. Először is, az RB képviselteti magát a konferencia vezető testületében. Ezen a testületen belül, a konferencia struktúrájának meghatározásával kapcsolatos kezdeti feladat részeként, az RB arra törekszik, hogy a konferencia plenáris ülése szilárd demokratikus alapokon nyugodjon, és az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek képviselői mellett megfelelő számú választott képviselőt tartalmazzon a regionális és helyi parlamentekből és tanácsokból is. Másodszor, az RB helyi párbeszédeket szervez a tagállamokban annak érdekében, hogy EU-szerte népszerűsítse a konferenciát, és azon megjelenítse az emberek észrevételeit is. Harmadszor, az RB plenáris ülésein és szakbizottsági ülésein egy sor vitát szervez, és mandátumidőszaka alatt véleményeket fogad el a konferencia munkája szempontjából releváns témákról. A következő Régiók és Városok Európai Hete és az RB marseille-i csúcstalálkozója e folyamat kulcsfontosságú állomásai lesznek. A magas szintű munkacsoport létrehozása az RB arra irányuló munkájának negyedik eleme, hogy előmozdítsa a konferencia területi dimenzióval történő kiegészítését, melynek célja az európai demokrácia megerősítése.

Közvetlenül azt megelőzően, hogy a három intézmény – az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa – elindította volna az Európa jövőjéről szóló konferenciát az Európa-napon, az RB a konferencia területi dimenziójára felhívva a figyelmet május 9-én Strasbourgban helyi párbeszédet szervezett a három francia területi szövetséggel, a francia RB-küldöttséggel, Strasbourg városával, valamint az Európai Unió régióinak, városainak és falvainak választott képviselőivel és polgáraival.

Az RB Elnöksége az RB-s Elnökök Értekezletének javaslata nyomán 2020 decemberében hagyta jóvá az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport létrehozását. A magas szintű munkacsoportot az alábbi hét „európai bölcs” alkotja:

Herman Van Rompuy , Belgium korábbi miniszterelnöke és az Európai Tanács tiszteletbeli örökös elnöke;

Joaquin Almunia , volt versenypolitikai, valamint gazdasági és pénzügyekért felelős európai biztos;

Tomasz Grzegorz Grosse, a Varsói Egyetem professzora;

Rebecca Harms, volt európai parlamenti képviselő;

Silja Markkula , az Európai Ifjúsági Fórum elnöke;

Maria João Rodrigues , Portugália korábbi szakképzési és oktatási minisztere és volt európai parlamenti képviselő; valamint

Andrúla Vaszilíu , volt egészségügyi, illetve az oktatásért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia hivatalosan 2021. május 9-én vette kezdetét, és a tanácskozás várhatóan 2022 tavaszáig fogalmazza meg következtetéseit.

A rendezvény weboldala

A rendezvény szerepel a konferencia többnyelvű online platformján .

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1