Az EU regionális és helyi barométere figyelmeztet: A Covid miatt 180 milliárdos hiány sújtja majd a közszolgáltatásokat

0

Apostolos Tzitzikostas, az RB elnöke arra figyelmeztet, hogy 180 milliárd eurós hiány jelentkezik a helyi költségvetéseknél, és bírálja, hogy a nemzeti kormányok nem konzultáltak a helyi önkormányzatokkal a beruházási tervekről

A Régiók Európai Bizottsága által készített, ma közzétett regionális és helyi barométer arra figyelmeztet, hogy az EU helyreállítását aláássa az a tény, hogy a tagállamok nem konzultáltak a városokkal és régiókkal az EU által finanszírozott vészhelyzeti helyreállítási tervekről. Az a kilátás, hogy az uniós forrásokat nem oda irányítják, ahol a városok és a régiók szerint a legnagyobb szükség van azokra, azzal a kockázattal is jár, hogy súlyosbodnak a Covid19-világjárvány következtében a kiadások és a bevételek között jelentkező 180 milliárd eurós finanszírozási rés jelentette problémák.

A második éves jelentés , amely a helyi és regionális önkormányzatok körében valaha végzett egyik legnagyobb uniós közvélemény-kutatást tartalmazza, kiemeli az ugyanazon országon belüli és az EU-n belüli régiók közötti társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek növekedését is, ideértve a vidék és a városok közötti digitális szakadékot, amely aláássa a zöld és digitális gazdaságra való átállásra irányuló uniós törekvéseket.

A jelentést ismertetve Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), a Régiók Európai Bizottsága elnöke, egyben a görögországi Közép-Makedónia régió megválasztott kormányzója elmondta: „Regionális és helyi barométerünk felméri, hogy a világjárvány milyen hatást gyakorolt régióinkra, városainkra és falvainkra, hogy minden kormányzati szint – az uniós, a nemzeti, a regionális és a helyi szint is – konkrét lépéseket hozhasson polgáraink problémáinak kezelése érdekében. Európát nagyon gyakran a 27 tagállamával azonosítják. Az EU azonban ennél sokkal gazdagabb: több mint 300 régió, 90 000 település, valamint 1,1 millió regionális és helyi szinten megválasztott politikus és az általuk képviselt több mint 400 millió ember alkotja. Barométerünk új látószögből mutatja meg az EU helyzetét, jobban figyelembe véve annak sokféleségét, összetettségét és gazdagságát.”

Az alábbiakban olvasható a helyi és regionális barométer néhány főbb megállapítása:

  • A regionális és helyi költségvetések veszélyben vannak. A regionális és helyi önkormányzatokat az a feladat terheli, hogy minőségi egészségügyi és közszolgáltatásokat biztosítsanak az ott élőknek akkor is, amikor a helyi költségvetések rendkívül szűkösek. A költségek növekedése és a bevételek csökkenése az EU egészére vetítve mintegy 180 milliárd eurós hiányt eredményezett 2020-ban, amelyből a regionális és köztes szintekre 130 milliárd euró, a települési szintre 50 milliárd euró veszteség jut. Az EU-nak és a tagállamoknak sürgősen segíteniük kell a helyi önkormányzatokat abban, hogy enyhítsék a költségvetéseiket érő sokkhatásokat, többek között a nemzeti helyreállítási tervek révén.
  • Az egészségügyi válság területi dimenziójának figyelmen kívül hagyása életeket sodor veszélybe. AZ EU és a nemzeti kormányok azzal gyorsíthatják fel leginkább a helyreállítást, ha erőfeszítéseik során teljes mértékben figyelembe veszik a regionális és helyi sajátosságokat: az egészségügy területi dimenziójának figyelmen kívül hagyása életeket sodorhat veszélybe. A jobb védelem érdekében újra kell értékelnünk az egészségügyi hatáskörök különböző kormányzati szintek közötti megosztását. Az EU-nak többet kell beruháznia a regionális rendszerek rezilienciájának fejlesztésébe, és „kapacitási stresszteszteket” kell koordinálnia a válsághelyzetekre való felkészültségük értékelése érdekében.
  • A régiókat figyelmen kívül hagyják a nemzeti helyreállítási tervekben, ami veszélyezteti az EU helyreállítási és zöld céljait. Fennáll a veszély, hogy nem sikerül megvalósítanunk a helyreállítási célokat, mivel a stratégiák nem veszik figyelembe közösségeink valós szükségleteit, sokféleségét és különbségeit. A nemzeti kormányoknak saját régióikkal és városaikkal együtt kell végrehajtaniuk a terveket. Nekünk pedig kulcsszerepet kell vállalnunk a tervek irányításában, tekintettel az olyan területekért viselt felelősségünkre, mint a közbeszerzés, a közlekedés, az éghajlat-politika, az egészségügy és az oktatás.
  • A városok és a vidék közötti digitális szakadék veszélyeztetheti a helyreállítást: sürgősen támogatni kell a „digitális kohéziót”. A nagyon nagy kapacitású hálózatokhoz kapcsolódó uniós háztartások aránya a városi területeken 44%, míg a vidéki térségekben 20%. Az EU-nak és tagállamainak sürgős beruházásokat kell megvalósítaniuk e téren; a digitális kohézió elengedhetetlen a stabil és inkluzív helyreállításhoz.
  • A Covid19-szegénység egyre inkább valósággá válik. Növekszik annak veszélye, hogy a Covid miatt elkallódik egy generáció. Mindez leginkább a fiatal és alacsony képzettségű munkavállalókat érinti. A rossz körülmények között élők, a fogyatékossággal élők és az idősek életkörülményei rosszabbodtak. Az EU-nak konkrét és szolidáris módon kell fellépnie a méltányosabb helyreállítás érdekében.
  • A regionális és helyi politikusok úgy vélik, hogy nem számítanak eléggé az EU-ban, és nagyobb befolyást szeretnének gyakorolni olyan területeken, mint a gazdaság, a társadalmi igazságosság, az éghajlatváltozás és a környezetvédelem. E felhívás figyelmen kívül hagyása jóvátehetetlen hiba lenne, és növelné a szakadékot az EU és közösségei között. Új lendületet kell adni az európai demokráciának, hogy megerősíthessük európai értékeinket. Az Európa jövőjéről szóló konferencián ténylegesen meg kell kezdeni az EU demokratikus modelljéről való gondolkodást.

HÁTTÉR

A barométer pillanatképet nyújt a szociális, gazdasági és egészségügyi válság uniós régiókra és városokra gyakorolt hatásáról. Tényeit és megállapításait a 27 uniós tagállam helyi és regionális politikusai körében végzett közvélemény-kutatás egészíti ki. A Régiók Európai Bizottsága megbízásából az IPSOS által végzett közvélemény-kutatás megvizsgálja e politikusok nézeteit a szubnacionális kormányzatok és a nemzeti kormányok, valamint az EU közötti kapcsolatok minőségéről, a demokrácia EU-beli helyzetéről és a helyreállítási menetrendekről.

Az éves regionális és helyi barométert (#EURegionalBarometer) a Régiók Európai Bizottsága – a helyi és regionális önkormányzatok uniós politikai közgyűlése – 329 tagjának politikai állásfoglalása egészíti ki.

Az éves regionális és helyi barométer megállapításai: [linkek frissítendők]

 

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1