Az EPP helyi és regionális vezetői a szociális gazdaságot, az innovációt, az egyenlőséget szorgalmazzák és ugyanakkor az új európai Bauhaust

0

A szociális gazdaságra vonatkozó cselekvési terv, a Gondozók és az ellátási szolgáltatások jövőbeli terve – helyi és regionális lehetőségek egy európai kihívás kapcsán, az Egyenlőség Uniója, az Új európai Bauhaus, a Horizon Europe, az Egyéni Tanulási Számlák (ILA) összefüggésében) és a Készségek Paktuma volt a fő szempont, amelyet az EPP-RB tagjai a mai SEDEC bizottsági ülésen megvitattak.

Cselekvési terv a szociális gazdaság számára

Az EPP Cor-tagok hangsúlyozták, hogy a szociális gazdaságnak az oktatásban is fontos szerepe van, ahogy az egészségügyben, az energetikai átállásban, a lakhatásban és a szociális szolgáltatások nyújtásában. A koronavírus-válság összefüggésében az ágazat nemcsak profitot teremt, hanem értékeket is.

„Támogatásra van szükség a szociális gazdaságban dolgozók képzéséhez és az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáféréshez a digitalizáció és a zöld átmenet területén, annak érdekében, hogy beléphessenek vagy megmaradjanak a szociális gazdasági vállalkozások munkaerőpiacán. Felhívom a figyelmemet, hogy a szociális gazdaságban működő vállalkozások és szervezetek legfőbb nehézsége a biztonságos és kiszámítható rendszer hiánya, ami a szociális szolgáltatások központi szinttől a helyi hatóságokig történő finanszírozását illeti. „- emelte ki Borboly Csaba, Hargita Megyei Tanácsának elnöke.

Horizont Európa keretprogram

Az EPP RB tagjai az Európa Horizont keretében elfogadott, küldetésorientált kutatási és innovációs politikáról beszéltek, amely kiváló megközelítés lehet az emberek mindennapi életében szembesülő kihívások kezelésére. A program egyben lehetőséget nyújt kutatási és innovációs szempontból a szakpolitika széttagoltságok csökkentésére, az interdiszciplináris és az ágazatok közötti együttműködésre, valamint lakosság bevonásának megerősítésére a regionális és helyi innovációs ökoszisztémák kapcsán.

Figyelembe véve a városaink és régióink egyre növekvő kihívásait, különösen a világjárvány-válság korában, láthatjuk, hogy az általunk végrehajtani kívánt változások innovatív és merész cselekvéseket igényelnek. Ezeket pedig a Mission of the Horizon program kínálja. Remélem, hogy ezen a területen elért eredményeink lehetővé teszik a környezeti válsággal küzdő városok felzárkózását a fejlettebb és zöldebb városokhoz.” – mondta Hanna Zdanowska, Łódź polgármestere.

Az egészségügyi dolgozókra és az egészségügyi szolgáltatásokra vontakozó jövőbeli tervek – helyi és regionális lehetőségek egy európai kihívás összefüggésében

Az EPP-RB úgy látja, hogy a rászoruló embereket gondozó szakképzett munkások hiánya lehetőséget kínál a városoknak és a régióknak ezek okainak a kezelésére. Ez minden bizonnyal azokra a régiókra vonatkozik, amelyek rendszerei a szomszédos országokból származó személyzetre támaszkodnak, ahol rövid távú személyzethiánnyal kellett szembenézni a járvány miatt. Az EPP ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a szomszédos országokból érkező gondozók gyakran huzamos tartózkodási hellyel rendelkeznek azokban az államokban, ahol dolgoznak.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta: „Az Európai Bizottságnak garantálnia kell a városok és régiók számára a közvetlenül hozzáférhető pénzügyi eszközöket. Ezenkívül, a pandémiával összefüggő határzárok miatti rövid távú munkaerőhiány figyelembevétele mellett fontos figyelembe venni az ellátást végző munkavállalók kevésbé fejlett régiókból fejlettebbekbe történő migrációjának hosszú távú negatív hatásait is. A kevésbé fejlett régiók idősödő népességnek az ellátási szolgáltatásokhoz való hozzáférését súlyosan érinti a személyzeti hiány. A gondozó szakmák képének megváltoztatása részeként kampányokat kell indítani a fiatalság és a fiatal szakemberek körében. ”

Az Egyenlőség Uniója

Az EPP hangsúlyozza, hogy az LMBTIQ emberek iránti tisztelet az évek során fokozódott, és az elfogadás és a befogadás közös értékké vált az európai társadalmakban, különösen a fiatalabb generációk között. Összhangban áll a jelentéstevő észrevételeivel az uniós értékek visszafejlődése kapcsán, szerinte a hatóságok folyamatosan alkalmazzák az LMBTIQ-ellenes retorikát, de hangsúlyozza, hogy ez csak egyes területekre és embercsoportokra korlátozódik, nem pedig egy széles körű hozzáállás.

Maria Walsh, az EPP ír ír parlamenti képviselője kijelentette: „Amikor egyenlőségről beszélünk, tudomásul kell vennünk, hogy az LMBTIQ emberek egész Európában élnek, beleértve a helyi és vidéki térségeket is. A helyi és regionális önkormányzatokkal együtt biztosítanunk kell az egyenlőséget mindenki számára, és kezelnünk kell a gyűlöletbeszédet. ”

Új Európai Bauhaus

Markku Markkula, a Helsinki régió elnöke hangsúlyozta az európai mentális megújulás szükségességét. Mint elmondta, „A Bauhaus erőteljesen befolyásolja a szén-dioxid-semlegességet az épített környezetekben és az építőiparban. A fizikai, szellemi és virtuális terek kéz a kézben járnak. Az átalakulás megvalósításához mindennek a kultúra és a tanulás iránti egyre növekvő elkötelezettségen kell alapulnia, ami mindenekelőtt a mentális modelleket, a csoportos tanulást és a rendszerbeli gondolkodást jelenti. ”

„Az új európai Bauhaus nagyon érdekes koncepció a világjárvány utáni Európa átalakítását illetően. A Green Deal Going Local munkacsoport tagjaként különösen örülök, hogy ekkora hangsúly van fektetve az ökológiára. Úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés hozzá fog járulni a zöld átállás feltételeinek hatékony megvalósításához, a lakhatás területén. Úgy gondolom, hogy komolyan fontolóra kell venni a nemzeti és az európai városhálózatok bevonását a program partnereként. Sőt, elengedhetetlenül fontos, hogy mi, a helyi hatóságok is csatlakozzunk ennek az ötletnek a népszerűsítéséhez azáltal, hogy kommunikáljuk az erre megfelelő csatornákon a lakosok számára. ” emelte ki Hanna Zdanowska, Łódź polgármestere.

 

 

 

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1