A helyi vezetők összefognak a szlovén elnökséggel, az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel, hogy felgyorsítsák az uniós helyreállítási tervek végrehajtását

0

A regionális helyreállításról és ellenálló képességről tartott első magas szintű fórumon javaslatok születtek az irányítás javítására és a kohéziós politikával való átfedések elkerülésére

Szeptember 24-én a szlovéniai Lipicában gyűltek össze helyi és regionális vezetők, hogy megvitassák, miként lehet időben megvalósítani helyreállítással kapcsolatos helyi beruházásokat és elkerülni a késedelmeket, illetve azt, hogy átfedések legyenek a különböző uniós szakpolitikák között. Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos és Andrej Sircelj, Szlovénia pénzügyminisztere mellett vezető európai parlamenti képviselők hangsúlyozták, hogy a nemzeti helyreállítási tervek csak a régiókkal és városokkal folytatott együttműködés révén lehetnek sikeresek.

A Régiók Európai Bizottsága (RB) és a szlovén tanácsi elnökség által közösen szervezett magas szintű fórum megnyitóján az RB elnöke, Apostolos Tzitzikostas elmondta, hogy „a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásai kezdenek eljutni a tagállamokhoz. Most az a közös feladatunk, hogy elérjük, hogy az adófizetők pénzéből a gazdaságba befektetett minden egyes euró meghozza gyümölcsét. Valódi partnerségre van szükségünk az uniós, nemzeti, regionális és helyi szereplők között – még akkor is, ha a régiók és városok bevonásáról szóló szabályozások nem elég egyértelműek. Az RB folyamatosan figyelemmel követi, hogy miként hajtják végre helyi szinten az eszközt, és hogy hogyan hangolják azt össze a kohéziós politikával. Nem lehet lefelé irányuló döntésekkel figyelmen kívül hagyni, hogy mit akarnak az emberek, és hogy mire van szükségük.”

Andrej Šircelj , a Szlovén Köztársaság pénzügyminisztere kijelentette: „Úgy vélem, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz sikeres végrehajtásával jelentős eredményeket érhetünk el. A legjobb eredmények viszont csak inkluzív együttműködés révén érhetők el. Ez a válság megtanított minket arra, hogyan tudunk együttműködni nehéz időkben – helyi, regionális és nemzetközi szinten egyaránt. Képzeljük csak el, hogy akkor mi mindent érhetünk el együttműködéssel most, ígéretes időkben, és fogjunk is hozzá.”

Paolo Gentiloni , az EU gazdasági biztosa hangsúlyozta, hogy az RB „konstruktív szerepet vállalt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végleges kialakításában” , és hogy a következő szakaszban nagyon fontos a különböző kormányzati szintek közötti erős partnerség. „A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek több mint kétharmada már a végrehajtás szakaszában van. A helyi és regionális önkormányzatok kulcsszerepet fognak játszani ezeknek a terveknek a megvalósításában, és továbbra is arra fogjuk ösztönözni a tagállamokat, hogy hatékonyan vonják be az önkormányzatokat ebbe a folyamatba” – mondta. „A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásai és a kohéziós politika nem helyettesíthetik egymást; ezek sokkal inkább egymást kiegészítő elemek kell hogy legyenek. A kiegészítő jelleg és a magas felhasználási arány a két kulcsfogalom itt.”

A fórumon tartott vitán elhangzottakat felhasználjuk majd a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásáról szóló RB-véleményhez, amelynek Rob Jonkman (NL/ECR) az előadója, és amelyet várhatóan szeptember 29-én fogad el a „Gazdaságpolitika” (ECON) szakbizottság. Az RB elvégezte a nemzeti helyreállítási tervek előkészítésének első értékelését , és az október 12-én, a Régiók és Városok 19. Európai Hete során előterjesztendő 2021. évi uniós helyi és regionális barométer keretében fogja ismertetni a világjárvány regionális és helyi közösségekre gyakorolt hatásáról szóló megállapításait.

Itt nézheti meg újra a regionális helyreállításról és ellenálló képességről tartott első magas szintű fórum megnyitóját és első vitafórumát.

A magas szintű fórumra az RB kihelyezett elnökségi ülésének keretében került sor a szlovéniai Lipicában. Az elnökségi ülés előtt, a fiatal választott politikusokkal kapcsolatos RB-s program (YEPs) keretében rendezvényt szerveztek a kohéziós politikáról, amelyen fiatal uniós helyi vezetők mellett RB-tagok, Monika Kirbiš Rojs, fejlesztésért és az európai kohéziós politikáért felelős szlovén államtitkár, az Európai Bizottság képviselői és más neves felszólalók is részt vettek.

Itt újra megtekintheti a „Kohézió mint érték – előnyök és költségek a fiatalok számára a Covid19 utáni világba való átmenet során” elnevezéssel tartott YEP-rendezvényt.

MAGAS SZINTŰ FÓRUM A REGIONÁLIS HELYREÁLLÍTÁSRÓL ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGRŐL – FELSZÓLALÓK

(a felszólalások sorrendjét követve):

Aleksander Jevšek (SI/PES), az RB szlovén delegációjának alelnöke és Murska Sobota polgármestere így nyilatkozott: „Ahhoz, hogy hatékonyan lehessen felhasználni minden egyes eurót, amely a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származik, mindenképpen partnerséget kell kialakítani a helyi és regionális önkormányzatokkal. A helyreállítási eszközökből és a kohéziós politikai programokból származó források maximális kiaknázása érdekében a nemzeti kormányoknak oda kell figyelniük a városokra és a régiókra, és bízniuk kell abban, hogy ezt a pénzt átlátható módon költik el.”

Michael Murphy (IE/EPP), Clonmel polgármestere és az RB „Gazdaságpolitika” (ECON) szakbizottságának elnöke így nyilatkozott: „Az előttünk álló kihívások nem egyformák; azok jellegüket és intenzitásukat tekintve is eltérnek az európai régiókban, városokban és vidéki területeken. Olyan testre szabott megoldásokra van tehát szükség, amelyeket a helyi szinttel közösen alakítunk ki. Amennyiben felülről lefelé irányuló megközelítéssel próbáljuk meg kezelni a helyreállítás kérdését, akkor könnyen előfordulhat, hogy a beruházások és a reformok egyszerűen nem illeszkednek a valós helyi lehetőségekhez és kihívásokhoz.”

Rob Jonkman (NL/ECR), a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásáról szóló RB-vélemény előadója így fogalmazott: „Európa helyreállítása, valamint a digitális és fenntartható átállás csak a helyi és regionális önkormányzatok közvetlen bevonásával valósítható meg. Ezért strukturálisan be kell vonni őket a helyreállítási tervek végrehajtásába. Mivel az önkormányzatokkal való ilyen jellegű konzultáció tagállamonként eltérő, meg kell osztanunk idevonatkozó tapasztalatainkat és tanulnunk kell egymástól.”

Alexandra Geese (DE/Zöldek), európai parlamenti képviselő és a technikai támogatási eszközzel foglalkozó előadó szerint: „A társadalmilag befogadó, zöld és digitális átállás sokrétű kihívást jelent, és ezeket csak a helyi és regionális önkormányzatok aktív szerepvállalásával lehet kezelni. A technikai támogatási eszköz lehetővé teszi a helyi és regionális önkormányzatok számára, hogy célzott ismeretekre tegyenek szert: szakértőket lehet felkérni, hogy határozzanak meg konkrét stratégiákat és ütemterveket, emellett szemináriumokat és wokrshopokat lehet szervezni, illetve tanulni lehet egymás bevált gyakorlataiból. Az éghajlatváltozás nyomon követése, a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés, valamint a digitalizált és könnyen hozzáférhető közigazgatások támogatására szolgáló nyílt forráskódú megoldások csak néhány példa arra a számos testre szabott megoldásra, amelyet a technikai támogatási eszköz nyújthat.”

María Del Valle Miguelez Santiago , a Külső Tengeri Régiók Konferenciájának ( CPMR ) alelnöke, valamint vállalkozásügyért, foglalkoztatásért és egyetemekért felelős regionális miniszter és Murcia régió szóvivője szerint: „A régiók kulcsfontosságú szereplők az EU éghajlat-politikai és digitális prioritásainak megvalósításában, hatásköreik pedig a helyreállítási tervek több célkitűzéséhez is szorosan kapcsolódnak. Mivel a régiók jól ismerik a területi szintű beruházási igényeket, szerepet kell kapniuk a megfelelő politikai döntéshozatali fórumokon a helyreállítási finanszírozás meghatározása és végrehajtása kapcsán. Ennek köszönhetően az elkövetkező hónapokban többletértéket tudunk nyújtani az európai alapok hatékony felhasználásához és a kívánt célok eléréséhez.”

Hanna Zdanowska (PL/EPP), a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó RB-s munkacsoport tagja így fogalmazott: „Az uniós polgárok75%-a azokban a városokban él, amelyek a legnagyobb üvegházhatásúgáz-kibocsátók. Ugyanakkor az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás területén is ezek a városok jelentik a fellépés és az innováció csomópontjait és kiindulópontját. A Glasgow-ban megrendezésre kerülő éghajlat-politikai fórum fontos lehetőséget kínál a helyi és regionális vezetők számára, hogy bemutassák, hogy mit tehetnek és mit tesznek a városok és régiók a klímasemlegesség elérése érdekében.”

Zvone Černač , Szlovénia fejlesztési és európai kohéziós politikáért felelős minisztere így nyilatkozott: „Fontos célt és egyben komoly kihívást is jelent, hogy kidolgozzunk egy olyan keretet, amely egyrészt szinergiákat biztosít majd a rövid és hosszú távú mechanizmusok között, másrészt pedig segít egyszerűsíteni a végrehajtási eljárásokat úgy, hogy mindeközben a nemzeti kormányok mellett fontos szerep jut a helyi és regionális önkormányzatoknak is.”

Isabelle Boudineau (FR/PES), az RB „Területi kohéziós politika és költségvetés” (COTER) szakbizottságának elnöke szerint: „Európa példátlan erőfeszítéseket tett a világjárvány társadalmi és gazdasági következményeinek enyhítésére. Azonban a pénz nem minden. Nem szabad ugyanis megfeledkeznünk a módszerről: bebizonyosodott, hogy a partnerség és a többszintű kormányzás bevált a kohéziós politikával kapcsolatban. Nem jelent megoldást az, ha a helyreállítási terv révén ismét nemzeti hatáskörbe helyezzük az európai politikákat. Bízzunk a régiókban! Abban, hogy képesek megvédeni az embereket és a kkv-kat.”

Juraj Droba (SK/ECR), „A helyi és regionális önkormányzatok hatékony bevonása a 2021–2027-es időszakra vonatkozó partnerségi megállapodások és operatív programok előkészítésébe” című RB-vélemény előadója így nyilatkozott: „A partnerség a szubszidiaritással együtt a legfontosabb elv a városok és régiók szempontjából, nekünk pedig biztosítanunk kell, hogy az új programozási időszak valamennyi szakaszában teljeskörűen meg is valósítsák azt.”

Ulrika Landergren (SV/Renew E.), az RB „Természeti erőforrások” (NAT) szakbizottságának elnöke így fogalmazott: „Több éve egyre nagyobb a különbség a városi területek és a vidéki térségek számára biztosított figyelem és rendelkezésre álló források között. Sajnálatos módon az Európai Bizottság csak a 2027-ig tartó finanszírozási programok létrehozását követően fogadta el a vidékfejlesztésre vonatkozó hosszú távú jövőképét. Az RB támogatni fogja ezt az európai bizottsági elképzelést, de nem várhatunk 2028-ig! Most kell megszüntetnünk a vidéki és városi területek közötti szakadékot.”

Eddy van Hijum (NL/EPP), az RB kkv-stratégiával foglalkozó előadója így nyilatkozott: „A helyi és regionális önkormányzatok az Európai Bizottság partnerei lehetnek, hiszen szoros kapcsolatban állnak egy adott térség kkv-ivel és az olyan helyi szervekkel, mint a kereskedelmi kamarák. Ha el akarjuk érni a kitűzött célokat és megerősödve akarunk kikerülni a Covid19-válságból, akkor partnerként kell viselkednünk ebben az átmenetben. Az egyes régiók legkisebb kkv-itól kezdve egészen az Európai Bizottságig mindannyiunknak szerepet kell vállalni az átállás sikerre vitelében.”

 

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1