Nagyragadozók Európában: az emberrel és az állatállománnyal való biztonságos és fenntartható együttélés európai és helyi szintű fellépést igényel

0

Az EU régiói és városai rámutatnak, hogy nagyobb mértékben és aktívabban kell részt venniük az
állatállomány, az ember és a nagyragadozók fenntartható és biztonságos együttélésének biztosításához
szükséges új módszerek megtalálásában, nem tévesztve szem elől a biológiai sokféleség előmozdítását.
A Régiók Európai Bizottsága (RB) úgy véli, hogy bizonyos fajok védettségi helyzetét rendszeres
időközönként felül kellene vizsgálni, és hogy az uniós finanszírozásnak teljes mértékben fedeznie kellene
a károk megelőzésére vagy a károk megtérítésére irányuló intézkedéseket.
A Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba (RO/EPP) által megfogalmazott ajánlásokat az április
17-i plenáris ülésen fogadták el. Miközben rámutatnak, hogy a farkasok, medvék és más nagyragadozók
visszatérése Európa számos területére jelentős sikernek számít természetvédelmi szempontból, és hogy
ez a jelenség pozitívan járulhat hozzá az ökoszisztémák működéséhez, a helyi és regionális vezetők
szerint kritikusan fontos, hogy ezzel egyidőben foglalkozzanak az emberi életet és általában a lakosság
biztonságot érintő aggodalmakkal, különösen a vidéki területek lakói és a mezőgazdaságban dolgozókkal
kapcsolatban.
A régiók és városok úgy vélik, hogy bizonyos fajok védettségi helyzetét státuszát rendszeresen újra
kellene értékelni az élőhelyvédelmi irányelven alapuló objektív kritériumok alapján, a populációk
alakulásának figyelembevételével.
Ha a nagyragadozókkal való együttélés problémákat okoz, előtérbe kell helyezni a megelőző
intézkedések, az oktatási tevékenységek és az uniós jogszabályok által már engedélyezett rugalmassági
intézkedések javítását, különös tekintettel az eltérések hatékony alkalmazására, amelyeket a tagállamok
jogi aktusai nem áshatnak alá.
A régiók és városok arra kérik az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg, hogyan lehetne az uniós
alapokból célzottabb finanszírozást biztosítani a biológiai sokféleség védelmére és a nagyragadozókkal
való együttélésre, szükség esetén az érintett vidéki területek számára személyre szabott támogatási
lehetőségek létrehozásával. Az emberi élet fontosságának elismerésén túlmenően az állatállományban
vagy a terményekben, gyümölcsökben és zöldségekben okozott károkért kötelezően kártérítést kellene
fizetni. Ezenkívül az EU-nak finanszíroznia kellene a megelőző intézkedéseket is. A kompenzációs
mechanizmusoknak időben kell működésbe lépniük, és biztosítaniuk kell valamennyi gazdálkodó
bürokratikus akadályok nélküli hozzáférését.
A medveproblémát egyetlen tagállam, Románia vagy bármely más ország sem tudja elsöpörni.
Külön uniós költségvetést kellene létrehozni a nagyragadozók által okozott károk fedezésére. Uniós
szinten minden tagállamnak hozzá kellene járulnia a külön forráshoz, még akkor is, ha nincsenek
nagyragadozók az adott területen, mivel ez közös uniós érték.
Az RB támogatja a nagyragadozókkal foglalkozó uniós platform munkáját és a nagyragadozókkal
foglalkozó regionális platformok létrehozására irányuló kísérleti projektet, és javasolja ezek megfelelő
uniós támogatással és iránymutatással történő kiterjesztését az ismeretek és a legjobb gyakorlatok
megosztásának előmozdítása érdekében. Végezetül kéri az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki

megfelelő módszertant, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok harmonizált kritériumok alapján
felmérjék a nagyragadozók védettségi helyzetét, és így olyan politikákat dolgozzanak ki, amelyek reálisak
és összhangban vannak a nagyragadozók megőrzésének és az emberi tevékenységekkel, különösen az
állattenyésztési tevékenységekkel való együttélésüknek a célkitűzésével.
Idézet:
Borboly Csaba (RO/EPP), Hargita Megye Tanácsának elnöke: „Meggyőződésünk, hogy a nagyragadozókra
vonatkozó hatékony politikáknak a szubszidiaritáson és a többszintű kormányzáson kell alapulniuk, és a
helyi hatóságok nagyobb mértékű bevonását sürgetjük a fenntartható együttélés és a biológiai
sokféleség növelése érdekében. Az együttélési stratégiáknak helyspecifikusnak kell lenniük, figyelembe
kell venniük a kulturális értékeket és a környezeti feltételeket, és úgy kell megtervezni őket, hogy a
pénzügyi befektetés megtérülése kiszámítható legyen. Az enyhítési intézkedések jobb nyomon
követésére is sürgető szükség van a hatékony, tényeken alapuló szakpolitika előmozdítása érdekében.”
További információ:
Az Európai Bizottság nemrégiben javaslatot tett a Berni Egyezmény módosítására, hogy a farkas
védettségi státusát "szigorúan védett" helyett "védett" státusszá változtassa. Ez előfeltétele annak, hogy
a farkas státuszát uniós szinten is hasonló módon megváltoztassák. A javaslat nagyrészt megfelel az
Európai Parlament 2022. november 24-i állásfoglalásában kifejtett álláspontnak.

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1