A vidéki térségek kulturális politikáinak előmozdítása a fejlesztési és területi kohéziós stratégiák és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend keretében”

A Régiók Európai Bizottsága (RB) keretében új jelentés kerül kidolgozásra a következő tárgyban: A kulturális politikák előmozdítása a vidéki térségekben a fejlesztési és területi kohéziós stratégiák, valamint a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend keretében. Borboly Csaba (RO/EPP), Hargita Megyei Tanács elnöke a téma jelentéstevője, Csák László szakértővel közösen dolgozzák ki a témakört.

Július 17-én Brüsszelben került sor az érintett érdekelt szervezetek képviselőivel való konzultációra, amely során különböző véleményeket gyűjtöttek és megvitatták a főbb kérdéseket.

https://cor.europa.eu/hu/events/Pages/cultural-policies-rural-areas.aspx

Munkadokumentum

 

  1. Háttértanulmányok és dokumentumok:

A vélemény kidolgozási szakaszában az előadó és a szakértője felkérést kap arra, hogy találkozzanak a többi uniós intézmény és a tagállamok képviselőivel, illetve más fontos érdekcsoportokkal. Ezeken az üléseken az előadó megvitathatja a véleménnyel kapcsolatos terveit és céljait, és hasznos visszajelzésekre tehet szert.

 

A véleménytervezet megvitatásának és elfogadásának ütemterve:

– a véleménytervezet első megvitatása és elfogadása a SEDEC 2023. október 2-i ülésén.

– elfogadás a 2023. november 29–30-i plenáris ülésen.

POLICY ANALYSIS CULTURAL POLICIES IN RURAL AREAS

UA-28657648-1