A regionális vezetők azt kérik, hogy Európa-szerte biztosítsák a minimálbérek felfelé irányuló konvergenciáját, és küzdjenek az aktív keresők szegénysége ellen, mivel a Covid-válság hatással van a munkavállalók jövedelmére 

0

 Az RB támogatja a megfelelő uniós minimálbérekről szóló irányelvtervezetet

A régiók és városok szerint az aktív keresők szegénysége elleni küzdelem és a minimálbérek felfelé irányuló konvergenciája nélkül megvalósíthatatlan a szociális, méltányos és fenntartható piacgazdaság az Európai Unióban. A Régiók Európai Bizottsága (RB) ezért üdvözli az Európai Bizottság irányelvjavaslatát, amelynek célja, hogy keretet biztosítson a megfelelő minimálbérek meghatározásához , tiszteletben tartva ugyanakkor a hatályos nemzeti jogszabályokat és a szociális partnerek szerepét. A Peter Kaiser (AT/PES), Karintia tartományi kormányfője által kidolgozott RB-véleményt ezen a héten, a Tanács portugál elnökségének képviselőjével folytatott vitát követően fogadták el.

Az elmúlt években több tagállamban is nőttek a bérek közötti egyenlőtlenségek: a szegénység kockázatának kitett munkavállalók aránya a 2010-es 8,3%-ról 2018-ra 9,3%-ra nőtt. Ezenkívül a Covid19-világjárvány kitörése is negatív hatással volt a munkavállalók, különösen a legalacsonyabb jövedelműek bérére. Az RB ezért konvergenciafolyamat elindítását kéri annak érdekében, hogy a jogszabályban meghatározott minimálbérrel rendelkező tagállamokban a teljes munkaidős bruttó nemzeti mediánbér legalább 60%-ában és a teljes munkaidős nemzeti bruttó átlagbér 50% – ában meghatározott küszöbértéket lehessen elérni. Azt is kéri az Európai Bizottságtól, hogy támogassa mind a jövőbeli kapacitásépítést, mind pedig a szociális partnerek autonómiáját európai és nemzeti szinten egyaránt.

A Régiók Európai Bizottsága első alelnöke, Vasco Cordeiro így nyilatkozott: „Azzal, hogy megfelelő minimálbéreket állapítunk meg az EU-ban, újabb lépést teszünk az aktív keresők szegénységének felszámolása és általában véve a szegénység csökkentése felé. A helyi és regionális önkormányzatok kulcsfontosságú helyzetben vannak a javasolt irányelv végrehajtását, megismertetését és nyomon követését tekintve. A szociális jogok európai pillérének végrehajtására vonatkozó cselekvési tervvel és a portói szociális csúcstalálkozóval együtt az irányelvjavaslat megerősíti majd, hogy az EU igenis gondoskodik az emberekről, Európa szociális dimenziójáról és a világjárvány utáni helyreállításról.”

Miguel Cabrita , Portugália munkaügyi és szakképzési miniszterhelyettese így fogalmazott: „Mindannyian úgy gondoljuk, hogy feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy az EU-ban megfelelő fizetésük legyen a munkavállalóknak, hiszen csak így lehet megfelelő munka- és életkörülményeket biztosítani, illetve méltányosan működő és ellenállóképes gazdaságokat és társadalmakat kiépíteni. A megfelelő bérek az európai szociális modell alapvető elemét jelentik. Mindannyian kiállunk amellett, hogy a munkát meg kell fizetni, és mindannyian egyetértünk azzal a célkitűzéssel, hogy akár jogszabályok, akár kollektív tárgyalások útján, de megfelelő minimálbéreket kell garantálni az egész EU-ban úgy, hogy közben tiszteletben tartjuk a nemzeti rendszereket és a szociális partnerek autonómiáját.”

Bár csak nagyon kevés uniós régió rendelkezik jogalkotási hatáskörrel a minimálbérek meghatározására, ezek – munkaadókként, illetve közbeszerzési szerződések odaítélőiként – nagyon fontos szerepet játszanak a regionális kollektív megállapodásokról folytatott tárgyalásokban. Ennek pedig szavatolnia kell, hogy a gazdasági szereplők betartsák a bérezéssel kapcsolatos hatályos előírásokat és tiszteletben tartsák a kollektív tárgyaláshoz fűződő jogot. Az RB véleménye ugyanakkor arra szólít fel, hogy olyan széles körű megközelítéssel kell kezelni az aktív keresőket sújtó szegénységet, amely más tényezőket is figyelembe vesz: például az adórendszert, a képzéssel kapcsolatos kezdeményezéseket, a szociális juttatások szintjét és a foglalkoztatáspolitikákat.

Peter Kaiser (AT/PES) előadó, Karintia tartományi kormányfője szerint „a tisztességes minimálbérek az európai szociális pillér fontos építőelemei. Az alacsony jövedelműek nagyon sokat tettek társadalmainkért a Covid19-válság alatt, ami elismerést érdemel, és amit mindenekelőtt konkrét intézkedésekkel kell meghálálni. Sürgősen kezelni kell az aktív keresőket sújtó szegénységet és az egészségtelen munkaerőköltség-verseny lefelé irányuló spirálját. Ahhoz, hogy az EU-ban mindenki számára kifizetődő legyen a munka, olyan kötelező érvényű minimálbérre van szükség, amely legalább a nemzeti bruttó mediánbér 60%-ában és a nemzeti bruttó átlagbér 50%-ában van meghatározva. Ennek a konvergenciafolyamatnak tiszteletben kell tartania a bérpolitikával kapcsolatos meglévő nemzeti rendszereket és a szociális partnerek autonómiáját.”

Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának elnöke is felszólalt és javaslatot tett a témában: ”A minimálbér az elvégzett munka és a ledolgozott órák szerinti kompenzáció. Ezt figyelembe kell vennünk mind a munkavállalók, mind a munkaadók jogainak védelme érdekében.”

További információk:

A szociális jogok európai pillérének 20 alapelve között szerepel, hogy minden munkavállaló számára megfelelő minimálbért kell biztosítani. Március 4-én az Európai Bizottság cselekvési tervet terjesztett elő a pillér végrehajtásának felgyorsítására és a május 7–8-án Portóban tartandó uniós szociális csúcstalálkozó előkészítésére.

Ezen a héten az RB új tanulmányt tett közzé, amelyben elemzi az európai minimálbérek helyi és regionális dimenzióját. Az elemzés arra a következtetésre jut, hogy a régiók közötti egyenlőtlenségek miatt nem igazán tud érvényesülni az a jó szándék, amely az egyes minimálbér-politikák mögött húzódik meg. Például számos magas megélhetési költségű fővárosi régióban a nemzeti minimálbér nem garantál tisztességes jövedelmet. Emellett az EU-n belül vannak olyan határ menti régiók, ahol a minimálbérek jelentősen eltérnek egymástól, ami a határ mindkét oldalán következményekkel járhat a munkaerőpiacra nézve. A tanulmány azt javasolja, hogy dolgozzanak ki regionális értékeléseket a „megélhetéshez szükséges fizetésekről”, amelyeket aztán referenciaértékként lehet felhasználni. A tanulmány azt is kiemeli, hogy fontos szerep hárul a helyi és regionális önkormányzatokra az új irányelvben foglalt célkitűzések megvalósulásának nyomon követésében és előmozdításában.

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1