Az európai felsőoktatás a világban

A jelentés

–      javasolja, hogy a tagállamok olyan országos, vagy akár egyes sajátos helyzetben lévő régiókat kiemelten segítő programokat és támogatási formákat dolgozzanak ki, amelyek hozzásegíthetik a helyi és regionális szintű felsőoktatási intézményeket nemzetköziesítési stratégiáik megvalósításához;

–      kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok minden szükséges lépést tegyenek meg annak érdekében, hogy a nemzetköziesítési stratégiák megvalósítása javítsa a lemaradó régiók lehetőségeit;

–      felhívja a figyelmet a mobilitás kétirányú jellegének fontosságára, hiszen az inkluzív fejlesztés elveinek megfelelően a mobilitás mind a kibocsátó, mind pedig a befogadó térség érdekeinek meg kell feleljen;

–      hangsúlyozza a nyelvi készségek jelentőségét a felsőoktatás nemzetköziesítésére irányuló összes erőfeszítés szempontjából, és kiemeli a helyi és regionális önkormányzatok szerepét, amelyet az ilyen készségek elsajátításának előmozdításában játszanak, és kiemeli, hogy a soknyelvű és soknemzetiségű Európán belül kiemelten fontos szerep juthat azoknak a felsőoktatási intézményeknek, amelyek egynél több nyelven, beleértve a kisebbségi nyelveket is, nyújtanak képzési kínálatot;

–      emlékeztet arra, hogy a stratégiai partnerségek kialakítása során a lehető legszélesebb körű egyeztetések folyjanak, és javasolja a helyi és regionális önkormányzatoknak, hogy a lehető legnagyobb nyitottsággal és tettrekészséggel fogadják a partnerségi megkereséseket.

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5961-2013

Az európai felsőoktatás a világban 

UA-28657648-1