O tranziție ecologică și echitabilă către neutralitatea climatică din punct de vedere social

Comisia a propus un set de modificări al politicii energetice pentru a proteja obiectivele de neutralitate climatică. Avizul vizează două elemente majore ale pachetului legislativ:

– revizuirea taxelor pe energie, unde principalele schimbări sunt după cum urmează:

  • taxe mai mari pentru reducerea consumului,
  • cu cât efectul consumului asupra climei este mai mare, cu atât impozitul este mai mare,
  • taxele vor fi calculate pe baza conținutului de energie în loc de litri și tone.

– lansarea Fondului european pentru abordarea problemelor sărăciei legate de facturile mai mari la energie, și anume Fondul pentru climat social, cu un buget propus de 72 200 000 000 de euro pentru perioada 2025-2032, care vizează

  • să compenseze facturile mai mari cauzate de impozitele mai mari propuse pentru IMM-uri și gospodării
  • sprijinirea eficienței energetice în transportul și locuințele grupurilor vulnerabile, precum și pentru IMM-urile vulnerabile

Majoritatea măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor climatice au o dimensiune teritorială specifică, iar autoritățile locale și regionale sunt în cea mai bună poziție pentru a evalua politicile necesare la nivelul lor.

Astfel, opinia se concentrează pe consecințele sociale ale tranziției verzi și soluțiile oferite pentru a aborda aspectele conexe. Tranziția către atingerea neutralității climatice este un obiectiv comun pentru toate țările UE. Această tranziție necesită schimbări structurale care vor afecta viața tuturor cetățenilor europeni.

  1. Știri despre draftul proiectului de aviz:

https://judetulharghita.ro/borboly-csaba-in-calitate-de-raportor-voi-actiona-la-bruxelles-pentru-ca-pretul-la-energie-sa-ramana-accesibil-cetatenilor/

  1. Reflecții internaționale

Sustainable Energy Week https://eusew.eu/newsblog

Calendar pentru discuții și adoptarea proiectului de aviz

o   Întâlniri cu stakeholderi

o   Dezbaterea documentului de lucru ‒ sedință de comisie ENVE în data de 24 noiembrie 2020

o   Dezbaterea draftul proiectului de aviz ‒ sedință de comisie ENVE în data de 10-11 martie 2022

o   Dezbaterea proiectului de aviz ‒ ședință plenară în primăvara anului 2022

  1. Studii, documente delucru

Social Climate Fund https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en

The Energy Tax Directive https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3662

European Green Deal: Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541

European Green Deal https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

2030 Climate Target Plan https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en

European Climate Law https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en

O tranziție ecologică și echitabilă către neutralitatea climatică din punct de vedere social – documentul de lucru 

Press release: Legislative proposals to transform the economy and society to meet our climate targets

Commission Proposal: Social Climate Fund

Commission Proposal: Revision of the EU Emissions Trading System

Q&A: Emissions trading and EU ETS

Factsheet: Industry

Factsheet: Social and distributional aspects