Comitetul European al Regiunilor

Comitetul European Regiunilor 

În anul 1994 a fost înființat Comitetul European al Regiunilor (COR) și este un organ consultativ reprezentând autoritățile locale și regionale din Europa. Se compune din 329 de membri – președinții autorităților regionale, primari sau reprezentanții aleși ai regiunilor și orașelor din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Membrii sunt reprezentanți aleși democratic și/sau au un mandat politic în propria țară.

Prin intermediul COR autoritățile locale și regionale ale UE pot avea un cuvânt de spus în elaborarea legislației UE referitoare la regiunile și orașele din Europa. 

De ce s-a înființat COR?

În activitatea sa de peste 20 de ani, COR desfășoară o activitate menită a aduce cetățenii mai aproape de Uniunea Europeană. 

Este știut faptul că: 

 • 70% din legislația UE are un impact direct la nivel regional și local;
 • cetățenii UE trebuie să fie implicați în procesul de construcție europeană;
 • 50% dintre cetățenii UE sunt convinși de faptul că reprezentanții lor aleși la nivel local și regional se află într-o poziție mai bună pentru a-i reprezenta la nivelul UE;
 • autoritățile locale și regionale, alese la nivel regional și local, trebuie să își poată exprima opiniile în procesul de pregătire al legislației UE. 

Prin Tratatul de la Lisabona, în anul 2009 se recunoaște rolul pe care îl are COR. Mai multe puteți citi în cele ce urmează. 

Cum aduce COR mai aproape cetățenii de UE?

 • Membri COR trăiesc și lucrează în regiunile și orașelor din care provin, deci au la cunoștință aspectele care îi preocupă pe cetățenii pe care îi reprezintă. 
 • În procesul legislativ și de luare a deciziilor la nivel european, reprezintă opinia electoratului și îl informează în legătură cu procesele europene, prin intermediul ședințelor și conferințelor organizate în orașele și regiunile din care provin. 
 • Prin intermediul COR regiunile și orașele își pot exprima opinia în ceea ce privește luarea deciziilor și în acest mod reprezintă interesele autorităților regionale și locale. 
 • Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European trebuie să consulte Comitetul European al Regiunilor cu privire la aspectele care afectează autoritățile locale și regionale. De exemplu în ceea ce privește elaborarea legislației privind sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială, coeziunea economică și socială, transporturile, energia și schimbările climatice. 
 • În caz contrat COR poate demara o acțiune la Curtea de Justiție. 
 • Comitetul European al Regiunilor elaborează și adoptă avize cu privire la propunerile legislative pe care le primește și le transmite instituțiilor competente ale UE.
 • Comitetul European al Regiunilor poate emite avize, din inițiativă proprie.

 

Componență

Membrii COR sunt reprezentanți aleși din cadrul autorităților regionale și locale. Fiecare țară își desemnează membrii. Acești sunt numiți de Consiliul UE pentru un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit. Numărul de membri din fiecare țară depinde de mărimea populației. 

Membrii provenind dintr-o țară formează delegația națională care reflectă echilibrul politic, geografic, regional și local al țării respective.

Fiecare membru poate decide să facă parte dintr-un grup politic în cadrul CoR. În prezent, sunt șase grupuri politice care reflectă diverse afilieri politice: Partidul Popular European (EPP), Partidul Socialiștilor Europeni (PES), Grupul Renew Europe, Grupul Alianța Europeană (Grupul AE), Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) și Grupul Verzilor. Membrii au, de asemenea, posibilitatea de a alege să nu facă parte dintr-un grup politic, dacă doresc acest lucru (neafiliați).

COR numește un președinte din rândul membrilor săi pentru un mandat de doi ani și jumătate.

Modul de funcționare al Comitetului Regiunilor

COR numește un raportor (unul din membrii săi) care consultă părțile interesate și pregătește avizul. Textul este discutat și adoptat de comisia din cadrul COR care se ocupă de domeniul politic respectiv. Avizul este ulterior prezentat în sesiune plenară tuturor membrilor, care îl pot modifica și apoi adopta prin vot. În cele din urmă, avizul este transmis tuturor instituțiilor relevante ale UE.

Anual au loc până la 6 ședințe plenare în cadrul cărora se adoptă avize care acoperă între 50 și 80 de proiecte legislative.

Comitetul Regiunilor și cetățenii

COR încurajează participarea la toate nivelurile, de la autorități regionale și locale la simpli cetățeni. Autoritățile regionale și locale, asociațiile, ONG-urile, experții și cadrele universitare pot participa la sondaje, consultări și evenimente on-line. Concursul „Regiunea europeană întreprinzătoare” se adresează tuturor regiunilor cu competențe politice, în timp ce concursurile de teze vizează cadrele universitare.

COR dispune de mai multe rețele care le permit regiunilor și orașelor din UE să facă schimb de bune practici, să lucreze împreună și să contribuie la dezbaterile europene pe teme precum creșterea și ocuparea forței de muncă, dezvoltarea și subsidiaritatea, combaterea schimbărilor climatice și cooperarea transfrontalieră.

Comitetul European al Regiunilor reprezintă aproximativ 1 milion de politicieni de la nivel local și regional din Uniunea Europeană și colaborează în special cu tinerii politicieni aleși (Young Elected Politicians – YEP) invitându-i la ședințele sale plenare sau, de exemplu, la Summitul european al regiunilor și orașelor.

Biroul și membri 

Biroul este organul de conducere al comitetului și este format din 63 de membri: președinte, prim-vicepreședinte, 28 de vicepreședinți (câte un reprezentant pentru fiecare stat), președinții grupurilor politice și alți 28 de membri ai delegațiilor naționale. Astfel se reflectă echilibrul național și politic. Biroul se întrunește înainte de fiecare sesiune plenară pentru a coordona lucrările Adunării Plenare și ale comisiilor. De asemenea, el se reunește de două ori pe an în ședințe extraordinare, desfășurate în statul membru care deține președinția Consiliului UE.

Din februarie 2020 președintele Comitetului este Apostolos Tzitzikostast (EPP). În următorii  doi ani și jumătate președintele regiunii Macedonia Centrală va conduce adunarea aleșilor locali și regionali. 

La prima ședință din noul mandat, membri COR l-au ales în funcția de prim-vicepreședinte pe Vasco Ilídio Alves Cordeiro, președintele Guvernului Regional al Insulelor Azore, regiune autonomă a Portugaliei.

Mandatul membrilor 

Mandatul unui membru al Comitetului Regiunilor este de cinci ani și începe la data la care intră în vigoare numirea sa oficială de către Consiliu. Mandatul unui membru sau membru supleant se încheie odată cu demisia acestuia, expirarea mandatul sau în cazul decesului membrului ales de Comitetul Regiunilor. Consiliul numește un nou membru pentru restul mandatului.

Membri supleanți

Fiecare membru poate fi reprezentat de un alt membru sau de un membru supleant, în cazul în care nu poate participa la ședința plenară, ședința comisiei de specialitate sau la alte ședințe. Membrul înlocuitor sau cel supleant au doar un singur drept de vot. Membrul supleant are în cadrul ședințelor mai sus menționate, aceleași drepturi și atribuții ca și membrul pe care îl înlocuiește. 

Grupuri politice 

Fiecare delegație națională este alcătuită din membri ai COR ce provin din fiecare dintre cele 27 de țări ale UE. Ele reflectă echilibrul de ansamblu, politic, geografic și local/regional din fiecare stat membru.

Consiliul Uniunii Europene numește oficial membrii COR, la propunerea statelor membre. Împreună, cei 329 de membri alcătuiesc Adunarea COR, care se întrunește la Bruxelles de câteva ori pe an, pentru a dezbate prioritățile politice și pentru a adopta avize pe marginea legislației UE.

În prezent, sunt șase grupuri politice care reflectă diverse afilieri politice: Partidul Popular European (EPP), Partidul Socialiștilor Europeni (PES), Grupul Renew Europe, Grupul Alianța Europeană (Grupul AE), Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) și Grupul Verzilor. Înainte de fiecare ședința mai importantă membri grupurilor politice se reunesc pentru a lua o decizie comună.

Mod de funcționare

Fiecare delegație națională își alege președintele și desemnează un coordonator. Rolul coordonatorilor este de a asigura legătura dintre administrația COR și membrii delegației naționale din care fac parte.

Misiunile pe care le recomandă COR delegațiilor naționale: 

 • evidența membrilor care se ocupă de gestionarea și infrastructura activităților procedurale;
 • colaborarea cu coordonatorii celorlalte delegații naționale are un rol foarte important; 
 • organizarea de ședințe înaintea sau în timpul ședințelor plenare, respectiv utilizare sălilor de ședință. 

 

Componența Comitetului Regiunilor – număr membrii din state membre  

Țară Membri Țară Membri Țară Membri
Germania 24 Belgia 12 Irlanda 9
Italia 24 Ungaria 12 Croația 9
Franța 24 Portugalia 12 Lituania 9
Polonia 21 Suedia 12 Letonia 7
Spania 21 Bulgaria 12 Slovenia 7
România 15 Austria 12 Estonia 7
Cehia 12 Slovacia 9 Cipru 6
Olanda 12 Danemarca 9 Luxemburg 6
Grecia 12 Finlanda 9 Malta 5
Total 329

 

EURÓPAI NÉPPÁRT CSOPORT

De la înființarea sa în anul 1994, Grupul Partidului Popular European este unul dintre motoarele Comitetului European al Regiunilor; este adunarea reprezentanților locali și regionali europeni. Având în vedere că aproximativ două treimi din legislația UE este implementată de autoritățile locale și regionale, aleșii locali și regionali reprezintă interesele cetățenilor și ale municipalităților care locuiesc și lucrează în diferite orașe și regiuni ale UE. Politicienii locali și regionali sunt în poziția ideală pentru a stabili și a menține legături strânse cu cetățenii europeni. Grupul PPE își propune să sporească eficacitatea și influența COR prin contacte formale și informale între celelalte instituții și guverne ale UE.

Sub deviza gândirii la nivel global, Grupul PPE apără cu tărie principiul subsidiarității. Aceasta înseamnă că deciziile trebuie luate întotdeauna la nivelul cel mai apropiat de cetățean, cu excepția cazului în care putem obține rezultate mai bune prin munca la nivel național sau european.

Partidul reprezintă grupurile din Parlamentul European și din Comitetul Regiunilor pentru a apăra și promova valorile democrației, transparenței și eficienței prin dezvoltarea de politici comune și dobândirea cetățenilor.

BORBOLY CSABA, președintele Consiliului Județean Harghita este membru al COR din octombrie 2012 și ia parte la ședințele Comisiei pentru politici sociale, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC), Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE), în calitate de membru al Partidului Popular European. Este coordonator politici în comisia pentru educație (SEDEC).

În cadrul Comitetului European al Regiunilor ocupă funcția de vicepreședinte.