Borboly Csaba: Uniunea Europeană trebuie să acorde sprijin financiar fast track regiunilor!

Prioritățile în această perioadă trebuie să se axeze pe sprijinirea economiei locale, relansarea pieței muncii, educație de calitate  

0

În cadrul dezbaterii internaționale, ce a avut loc online în data de 11 ianuarie, au fost prezentate opiniile pe tema dezvoltării competențelor durabile, educației digitale și creșterii abilităților de angajare, în acest context , Borboly Csaba, subliniind:

„Prioritatea noastră ca autoritate regională, este ca, în contextul pandemic actual, să depunem toate eforturile posibile pentru a sprijini economia locală, a relansa turismul și agricultura, a avea o educație de calitate, toate acestea în vederea dezvoltării competențelor și unei mai ușoare integrări pe piața forței de muncă. În aceste momente avem nevoie de acțiuni și nu doar de declarații. ”

Reducerea șomajului în rândul tinerilor prin dezvoltarea competențelor dobândite prin educație, este o axă prioritară a activității consiliului județean, fiind subliniată necesitatea adaptării Planului european de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 și totodată alocarea resurselor financiare fast track din partea Uniunii Europene la specificitatea regională, deoarece în contextul educației online au fost afectați tinerii din regiunile mai puțin dezvoltate.

Lipsa accesului la educație adecvată în cele mai multe regiuni, imposibilitatea de a dobândi competențe cheie și abilități de bază, din cauza decalajului digital, impun acțiuni specifice și accesul la fonduri din partea Uniunii Europene, care trebuie să susțină financiar demersurile autorităților regionale de a înlătura diferențele actuale.

„ Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri îndrăznețe pentru a sprijini statele membre, regiunile și orașele în adaptarea și modernizarea sistemelor de educație și formare profesională. Trebuie să dezvoltăm un plan de acțiune, o agendă actualizată a competențelor în contextul pandemic actual. Rolul autorităților regionale și locale este extrem de important în dezvoltarea politicilor de dezvoltare a abilităților prin educație, astfel încât regiunile trebuie să fie principalii beneficiari ai fondurilor europene ”, a subliniat , Borboly Csaba

Au fost primite mai multe răspunsuri din partea Departamentului de Știință și Cercetare din Austria de Jos – Secțiunea Educație, Institutul Economic German, Regiunea Carintia (Austria) și provincia Utrecht (Olanda) cu privire la consultarea online a părților interesate, Agenda europeană pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență, toate concentrându-se în principal pe adaptarea la specificul regional, cu prioritate acordată formării profesorilor, dezvoltării unui sistem european de educație, digitalizării și consecințelor negative ale educației online pe termen lung.

Excluderea diferențelor dintre regiuni și dezvoltarea competențelor digitale, formarea profesională și reconversia profesională trebuie să fie susținute prin investiții  directe.

Tinerii trebuie să aibă acces egal la mijloace de educație și formare, rolul autorităților regionale fiind extrem de important, a mai adăugat Borboly Csaba.

Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, este membru permanent al Comitetului Regiunilor din octombrie 2012, fiind la al șaptelea mandat în cadrul Comisiei pentru politici sociale, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC).

Site-ul oficial al Comitetului European al Regiunilor (CoR): https://cor.europa.eu/en

 

Puteți citi mai multe despre activitatea lui Borboly Csaba în cadrul Comitetului Regiunilor în următorul link:

https://www.borbolycsaba.ro/ro/activitati/comitetul-regiunilor/

 

 

Miercurea Ciuc, 11 ianuarie 2021

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.