Agendă europeană pentru abilități privind competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență

Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita va elabora în calitate de membru al Comitetului Regiunilor de la Bruxelles – Comisia pentru Politică Socială educație și ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC), un proiect de aviz pe tema Agendă europeană pentru abilități privind competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență. În urma pandemiei Covid-19, strategia de recuperare a Comisiei include, propunerea acestui program, care va asigura ca trecerea digitală a UE să fie un element cheie pentru politicile de ocupare a tinerilor.

Agenda pentru competenţe în Europa stabileşte obiective în ceea ce priveşte perfecţionarea competenţelor şi recalificarea, care trebuie realizate în următorii cinci ani şi are 12 măsuri, care se axează pe competenţe pentru locuri de muncă prin crearea de parteneriate cu statele membre, cu întreprinderile şi cu partenerii sociali, oferind cetăţenilor posibilitatea de învăţare pe tot parcursul vieţii şi utilizând bugetul UE ca un catalizator pentru a debloca investiţiile publice şi private în competenţele persoanelor.

  • 1. Știri despre draftul proiectului de aviz:

Dezvoltarea Competențelor, Formarea Profesională Și Exodul Creierelor – Subiecte Abordate De Borboly Csaba În Cadrul Seminarului Web Organizat De Uniunea Europeană

Agendă europeană pentru abilități privind competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență 

Conferință de presă–Csaba Borboly, președintele Consiliului Județean Harghita, Ildikó Györfy, directorul Liceului Profesional Károly Székely, Árpád Cilip, președintele Agenției de Dezvoltare Județean Harghita, István Görbe, reprezentant al Sistemului Electromatic și Bíró Zsombor reprezentantul companiei Engmatec

https://www.agerpres.ro/administratie/2020/07/16/harghita-borboly-csaba-raportor-al-comitetului-regiunilor-a-lansat-consultarea-agendei-pentru-competente-in-europa–541387

În faza de elaborare al avizului, raportorul și expertul vor fi invitați să se întâlnească cu reprezentanții instituțiilor UE și cu alte grupuri de interes. În cadrul acestor ședințe raportorul prezintă planurile și obiectivele sale pentru aviz și poate primi feedbackuri utile.

Calendar pentru discuții și adoptarea proiectului de aviz

Întâlniri cu stakeholderi

               Dezbaterea documentului de lucru ‒ sedință de comisie SEDEC în data de 1 octombrie 2020

Dezbaterea draftul proiectului de aviz ‒ sedință de comisie SEDEC în data de 25 noiembrie 2020

Dezbaterea proiectului de aviz ‒ ședință plenară în primăvara anului 2021

  • 3. Studii, documente delucru

Comisia prezintă Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile 

European skills agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience 

Council recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience 

European Skills Agenda 

Vocational education and training: a future-proof approach 

  • 4. Documente

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile

EUR-Lex: SWD(2020)121: Staff Working Document accompanying the Communication – Evaluation of the Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning

EUR-Lex: SWD(2020)122: Staff Working Document accompanying the Communication – Executive Summary of the Evaluation

European Commission: Press Release, 01/07/2020: Commission presents European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience

European Commission: Questions and answers: European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (1 July 2020)

European Commission: Remarks by Executive Vice-President Dombrovskis at the press conference on the Youth Employment Support package and the European Skills Agenda (1 July 2020)