Activități

Raport privind ativitățile desfășurate de Borboly Csaba ca și membru al Comitetului Regiunilor, în perioada 2012-2014 

Raportul delegaţiei României la CoR – 2015

Raport privind activitățile derulate în cadrul Comitetului Regiunilor, în calitate de membru titular, în perioada 2015 – 2019 

Unde și cum se reflectă activitatea Comitetului Regiunilor?

Comitetul Regiunilor reprezintă regiunile (județele) și municipalitățile din Uniunea Europeană. Organismul este alcătuit din membri desemnați de regiuni și municipalități, organizați în delegații naționale care sunt confirmate de guvernul țării în cauză și adoptate și publicate de Comisia Europeană în Monitorul Oficial al UE.

În timpul negocierilor privind revizuirea Tratatului de la Lisabona din mai, s-a convenit ca raportorii CoR să poată participa acum la ședințele comisiilor Parlamentului European (PE) și că organul consultativ va continua să funcționeze ca un fel de Senat al UE. Membrii Comisiei pentru afaceri constituționale a PE au fost, de asemenea, prezenți și au luat cuvântul în plen, subliniind că regiunilor ar trebui să li se permită să influențeze procesul legislativ al UE și că rolul autorităților locale în luarea deciziilor ar trebui să fie sporit, iar principiul subsidiarității să fie mai bine aplicat. Comitetul Regiunilor colaborează îndeaproape cu Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene și, în special, cu instituțiile de la diferitele niveluri de luare a deciziilor din statele membre pentru a promova guvernanța pe mai multe niveluri.

Scopul instituției este includerea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor 

Misiunea Comitetului Regiunilor este de a implica autoritățile regionale, județene și locale în procesul decizional al UE, încurajând astfel o mai mare participare a cetățenilor. Insistă ca autoritățile regionale și locale să aibă autonomie și acces la resursele financiare necesare îndeplinirii sarcinilor lor, sprijinind astfel principiile și mecanismele bunei guvernări și încurajând procesul de descentralizare. Încurajează cooperarea între autoritățile regionale și locale din statele membre și cu autoritățile din țările candidate, țările potențial candidate, țările vecine și țările terțe în contextul strategiei de extindere și al politicii de vecinătate și dezvoltare. Dezvoltă platforme și rețele, organizează forumuri pentru a facilita cooperarea și schimbul de experiențe între regiuni, județe, orașe și municipalități și creează parteneriate cu organismele lor reprezentative.

Procedura legislativă

În temeiul Tratatului de la Lisabona, care a intrat în vigoare în 2009, Comisia Europeană trebuie să consulte acum autoritățile locale și regionale europene și asociațiile acestora înainte de faza legislativă. Comitetul Regiunilor, care reprezintă autoritățile locale și regionale, are un rol foarte important în acest proces.

În urma propunerii legislative a Comisiei, Comitetul Regiunilor trebuie consultat din nou dacă propunerea se referă la un domeniu de politică care are un impact direct asupra autorităților locale și regionale.

De asemenea, Comitetul Regiunilor emite rezoluții cu privire la aspecte politice importante. În cadrul Comitetului Regiunilor, există șase comisii care se ocupă de diferite domenii de politică și pregătesc rapoarte pentru discuții în plen:

  • Coeziunea teritorială
  • Politica economică și socială
  • Politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură
  • Mediu, schimbări climatice și energie
  • Cetățenie, guvernanță, afaceri instituționale și externe ale UE
  • Resurse naturale

Borboly Csaba este membru al Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energiei (ENVE) și al Comisiei pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) din octombrie 2012.

Comisia ENVE lucrează pentru un mediu european mai sănătos și mai durabil. Reunește experți locali și regionali de la autoritățile de la nivelul cel mai înalt din UE pentru a contribui la măsuri politice eficiente în domeniile mediului, schimbărilor climatice, energiei, cum ar fi  gestionarea deșeurilor, poluarea aerului, fenomene meteorologice extreme sau locuințe eficiente din punct de vedere energetic. Acestea influențează mediul în care trăiesc oamenii, făcând astfel esențial ca membrii ENVE să ofere feedback pentru a dezvolta politici europene adecvate.

Comisia SEDEC, cunoscută în mandatul anterior sub numele de Comisia EDUC, desfășoară o gamă largă de activități, cu responsabilități cheie în domeniile educației, culturii, tineretului și activități sportive la nivel local și regional în Uniunea Europeană, iar rol cheie îl au strategiile regionale de cercetare și inovare. Teme mai importante: politicile de ocuparea forței de muncă, politica socială și protecția socială, egalitatea de șanse, inovația, cercetarea și tehnologia, multilingvismul și promovarea limbilor minoritare, a culturii și a diversității culturale.

Ce se întâmplă cu proiectele de aviz? 

De obicei avizele se bazează pe documente emise de Comisie, dar un raport din proprie inițiativă poate fi întocmit dacă raportorul dorește să dezvolte o temă care are un impact semnificativ asupra cetățenilor din toate regiunile. Pe parcursul activității sale raportorul poate propune și amendamente la textul Comisiei, astfel încât interesele locale și regionale să poată fi reflectate și în comunicările Comisiei. 

Pregătirea avizului este precedată de o serie de întâlniri profesionale atât la nivel local, cât și internațional, unde pot fi stabilite o serie de contacte profesionale utile, dialogul între regiuni și învățarea despre bunele practici reciproce fiind de asemenea extrem de utile. În cazul în care comisia în cauză adoptă avizul, aceasta va ajunge în plen, unde după vot, va lua forma finală.

Dacă este adoptat de plen, avizul este trimis fiecărei instituții europene și publicat în Monitorul Oficial al Uniunii Europene. În plus, este adus la cunoștința celelalte trei instituții ale Uniunii Europene, astfel fiind inclus în concursurile de proiecte, programe oficiale, în sistemul juridic românesc și publicat în Monitorul Oficial.

Până în prezent, au fost pregătite în județul Harghita sub coordonarea lui Borboly Csaba două proiecte de aviz și au fost înaintate mai multe amendamente la avizele altor membri, ținându-se cont de eforturile în ceea ce privește dezvoltare economică, particularitățile culturale și sociale ale județului Harghita.

Proiectul de aviz Învățământul superior european în lume este o reflexie a programului Twinning, un program de twinning a cărui scop este de a promova dezvoltarea administrației publice, adoptarea și aplicarea legislației UE în țările candidate, potențiale candidate și în alte țări partenere din afara UE. Prin intermediul acestuia am solicitat Comisiei și statelor membre să ia toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți oportunitățile pentru regiunile care înregistrează întârzieri în implementarea strategiilor de internaționalizare, iar instituțiile de învățământ superior care obțin reușite în acest proces să identifice sarcini specifice în strategiile lor de internaționalizare care să  faciliteze transferul de cunoștințe către instituțiile de învățământ superior cu potențial. Drept urmare, regiunile rămase în urmă vor fi luate în considerare în cadrul concursurilor de proiecte din cadrul programului Twinning.

Tot pe baza acestui proiect de aviz, programele Horizont2020 și Erasmus+ vor lua în considerare și aspectele cadrelor strategice naționale, regionale și locale. 

Dacă raportul atinge un subiect de importanță majoră și conține puncte care nu sunt acoperite în viitorul raport al Parlamentului European, raportorul parlamentar va primi materialul și îl va putea include în raportul său, aducând astfel problema locală și regională la nivelul Uniunii Europene, ca de exemplu în cazul celui mai recent raport referitor la  eficiența resurselor în domeniul construcțiilor.

Raportorul va fi invitat și la conferințe internaționale unde va fi posibilă prezentarea exemplelor din județul Harghita, respectiv oportunitățile turistice locale pot fi promovate pe piața internațională. 

În calitate de raportor se poate participa și în luarea deciziilor importante, cum ar fi spre exemplu evaluarea proiectelor înaintate în cadrul Săptămânii europene a tineretului, la care a participat în luna martie a acestui an Borboly Csaba și unde alături de un juriu internațional au fost alese cele mai bune proiecte. 

În calitate de membru al Comitetului Regiunilor este posibilă alăturarea în mai multe federații, asociații și federații internaționale, ceea ce poate reprezenta și avantaje din punct de vedere al  relațiilor stabilite, dar și beneficii economice pentru regiune. O astfel de instituție este Confederația Organismelor Intermediare Locale Europene (CEPLI) în care Borboly Csaba este membru din ianuarie 2015 și care este prima confederație europeană care reunește nouă asociații naționale reprezentând 1.167 de autorități locale din opt țări europene (Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Polonia , România și Ungaria) și două rețele intermediare de administrație locală: Arco Latino și Partanella.

În plus, este posibilă atragerea atenției, la nivelul instituțiilor europene, asupra problemelor specifice, cum ar fi protecția minorităților, dar se oferă posibilitatea consfătuirii și cu reprezentanți ai asociațiilor și comitetelor internaționale. În același timp, Parlamentul European și Comisia Europeană participă la conferințe, ateliere de lucru organizate de Comitetul Regiunilor și astfel se oferă posibilitatea luării unei poziții și a informării șefilor  instituțiilor UE cu privire la problemele înregistrate la nivel local și regional. Avem ocazia să ne prezentăm produsele, valorile și cultura locală în cadrul numeroaselor evenimente organizate.

Se oferă și oportunitatea îmbunătățirii cunoștințelor tinerilor în ceea ce privește Uniunea Europeană, dat fiind faptul că sunt cooptați în procesul de pregătire a deciziilor, pot participa la conferințe. Prin intermediul Comitetului Regiunilor pot beneficia de acoperirea cheltuielilor de transport și pot participa la programe de stagiatură, acestea fiind un bun punct de pornire în procesul de aplicare pentru obținerea unui loc de muncă la nivel european și de unde se pot întoarce cu cunoștințe valoroase pe care le pot pune în practică în regiunea natală. 

Din punct de vedere al dezvoltării economice și sociale este vital să fim parte în cât mai multe proiecte europene, iar din acest punct de vedere prezența la Bruxelles poate însemna foarte mult. Dacă avem oportunitatea, puteam să ne punem în practică punctul de vedere și să avem un cuvânt de spus în întocmirea concursurilor de proiecte, putem organiza prezentări, căuta parteneri de proiecte direct și indirect, respectiv putem face lobby în interesul aspectelor noastre regionale. Și nu în ultimul rând, putem face cunoștință cu bunele practici din alte regiuni și le putem prelua și implementa la noi. 

Atribuții lărgite 

În activitatea sa, CoR răspunde nu numai la propunerile legislative, ci contribuie și la elaborarea viitoare a politicii Uniunii pe baza experienței membrilor săi. Prin avize anticipative, CoR poate fi implicat într-un stadiu incipient în procesul de elaborare a politicilor, sporind astfel influența acestuia. De asemenea, Comisia Europeană poate cere CoR să întocmească un raport de evaluare a impactului politicilor la nivel local sau regional.

Se așteaptă ca pe viitor competența Comitetului Regiunilor să crească și mai mult, motiv pentru care reprezentarea noastră este extrem de importantă, deoarece aduce multe avantaje și oferă oportunitatea de a propune aspecte legislative care în caz de adoptare vor avea un efect pozitiv asupra regiunii noastre, a creșterii economice locale, reprezentarea mai eficientă a culturii și tradițiilor noastre la nivel european. COR este o instituție care are o voce la nivelul Uniunii Europene, întrucât orașele, județele și regiunile sunt componente atât de diverse și cu efect creator la nivelul Uniunii Europene, încât opinia lor este inevitabilă atunci când se elaborează orice fel de legislație.