Elfogadott módosító javaslatok

♦ 12. SEDEC ülés, 2017. január 31.: Az intelligens szakosodási stratégiák (RIS3) hatása a régiókra és a régióközi együttműködésre véleménytervezethez benyújtott módosító javaslatot elfogadták.
♦ 120. plenáris ülés, 2016. december 7–8: Legális migráció  véleménytervezethez benyújtott módosító javaslatot elfogadták.
♦2016. július 4.: COTER (TERÜLETI KOHÉZIÓS POLITIKA ÉS UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS) SZAKBIZOTTSÁG ülése, felszólalás a Légi közlekedési stratégia véleménytervezet mellett, a kisrepterek ügyében.
– Erősíteni kell a régiók összeköttetését, és ebben a regionális jellegű kisreptereknek nagy szerepük lehet – jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Régiók Bizottságában, a Területi kohéziós politika és uniós költségvetés szakbizottság  július 4-i ülésén tett felszólalásában. Hargita Megye Tanácsának elnöke a légiközlekedési stratégiáról szóló véleménytervezethez szólt hozzá, és a regionális kisrepterek jelentőségéről, illetve az ez irányú Hargita megyei törekvésekről beszélt.
→  A kisrepterek témájában szólalt fel Borboly Csaba BrüsszelbenHargita Megye Tanácsának honlapja
→  A kisrepterek támogatása érdekében szólalt fel Borboly Csaba BrüsszelbenErdély FM
→  Légi közlekedési stratégiáról tárgyaltak a Régiók Bizottságában, Príma Rádió
♦ 116. plenáris ülés, 2016. február 10-11: Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés (2010–2018)saját jelentés elfogadva
→  A keresztény értékek is bekerültek a Régiók Bizottsága véleményébe
♦  116. plenáris ülés, 2016. február 10-11:
 Innováció és modernizáció a vidék gazdaságában: véleménytervezetsaját módosító javaslatok, illetve támogatott javaslatok
♦  115. plenáris ülés, 2015. december 3-4: A Polgármesterek Szövetségének jövője: véleménytervezet és módosító javaslatok.
  115. plenáris ülés, 2015. december 3-4: Hozzájárulás az EU madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvének célravezetőségi vizsgálatához: véleménytervezet, és a benyújtott módosító javaslatok alapján elfogadott változat.
→  Brüsszeli előrelépés medveügyben
  6. SEDEC szakbizottsági ülés, 2015. november 19: Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés (2010–2018) saját jelentés elfogadva
♦ 6. SEDEC szakbizottsági ülés, 2015. november 19: 
A tartósan munkanélküli személyek munkaerő-piaci integrációja véleménytervezetre benyújtott 6 módosító javaslatokat elfogadták.
♦  Hozzászólás az ENVE szakbiztottsági ülésen vadkárok ügyében, 2015. szeptember 28 

♦ 4. SEDEC szakbizottsági ülés, 2015. június 25.: A szociális gazdaság szerepe a gazdsasági fellendülés beindításában és a munkanéküliség elleni küzdelemben véleménytervezethez benyújtott módosító javaslatokat elfogadták.
→ A szakoktatás és a munkahelyteremtés érdekében Brüsszelben lobbizik Borboly Csaba, hargitamegye.ro
♦  110. plenáris ülés, 2015. február 11-13: A zöld cselekvési terv a kkv-k számára és a „Zöld foglalkoztatás” kezdeményezés: véleménytervezet és módosító javaslatok
→  A felnőttképzéssel kapcsolatos módosítót fogadott el a Régiók Bizottsága, Borboly Csaba honlapja
♦ 109. plenáris ülés, 2014. december 3-4: Erőfeszítések a tényleges szolidaritás előmozdítására egy valódi európai migrációs politikában: véleménytervezet és módosító javaslatok 
♦ 109. plenáris ülés, 2014. december 3-4: A nem formális és informális tanulás útján szerzett képességek és kompetenciák elismerése: véleménytervezet és módosító javaslatok
→  Elfogadta a Régiók Bizottsága Borboly Csaba egységes európai migrációs adatbázis létrehozására tett javaslatátHargita Megye Tanácsának honlapja
→  Uniós „utóélete” van a SEEMIG migrációt vizsgáló projektnektransindex.ro
♦ 108. plenáris ülés, 2014. október 7-8: ÉGHAJLAT- ÉS ENERGIAPOLITIKAI KERET A 2020–2030-AS IDŐSZAKRA (a tárgyalt véleménytervezet itt olvasható )
→  Az új, költséghatékony épületekbe történő beruházást is támogatni kell, Hargita Megye Tanácsának honlapja
→  Hargita megyei energiapolitikai javaslatokat tárgyal a Régiók Bizottságamaszol.ro
 107. plenáris ülés, 2014. június 25-26: A 2015 utáni Hyogói cselekvési keret: kockázatkezelés az ellenálló képesség kiépítéséért
→  Elvont dolgok helyett konkrét cselekvés kell, A hegyvidéki települések érdekében nyújtott be javaslatot Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának honlapja
♦ 107. plenáris ülés, 2014. június 25-26: Európai hajléktalanügyi stratégia
♦ 106. plenáris ülés, 2014. április 2-3: A szakmai gyakorlat minőségi keretrendszere
♦ 106. plenáris ülés, 2014. április 2-3: A mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedések
→ Újabb lépés a székely termékek érdekében. A hagyományos helyi termékek értékesítése mellett foglalt állást Borboly Csaba: Hargita Megye Tanácsának honlapja
→ A nemzeti kisebbségekért is lehet lobbizni Brüsszelben. Terítéken Moldova és Ukrajna jelenlegi helyzete:Hargita Megye Tanácsának honlapja
→ A kisebbségi jogok védelmében: Erdély TV
→ Magyar javaslatokkal egészítették ki az ukrajnai helyzetről szóló nyilatkozatot Strasbourgbanerdely.ma
♦ 22. Szakbizottsági ülés, 2014. február 12: Javaslat Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvekre a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításról (erre a véleménytervezetre egyedül Borboly Csaba küldött be módosító javaslatokat)
→ Terítéken a környezettudatosság Brüsszelben: maszol.ro
→ 
Terítéken a környezettudatosság Brüsszelben : erdely.ma
♦  
105. plenáris ülés, 2014. január 30-31: Az európai felsőoktatás a világban: a véleménytervezetet elfogadták a plenáris ülésen is
 
Brüsszeli igen Borboly Csaba felsőoktatásügyi véleménytervezetére: erdely.ma
→ 
Bekerülnek az európai jogrendbe Borboly Csaba javaslatai: maszol.ro
♦  105. plenáris ülés, 2014. január 30-31: A Gazdasági és Monetáris Unió szociális dimenziója
♦  104. plenáris ülés, 2013. november 28-29: Irányelv az elektronikus számlázásról és a teljesen elektronizált közbeszerzésről
♦ 20. Szakbizottsági ülés, 2013. november 13: Az európai felsőoktatás a világban: ebben a témában Borboly Csaba jelentéstevő volt, bővebb információkat a jelentéstevő aloldalon találhatnak.
 103. Plenáris ülés, 2013. október 7-9Palagáz- és olaj, valamint a tömött kőzetekben lévő földgáz és kőolaj (nem hagyományos szénhidrogének) a helyi és regionális önkormányzatok szemszögéből (támogatja: Varga Zoltán, Heinz Lehmann, José Macário Correia, Nagy Sándor, Kovács Sándor, Szabó Gyula, Rivero Baute Paulino, Maria de Diego Durantez)
→ Régiók Bizottsága: elfogadták Borboly Csaba módosítójavaslatait: hargitamegye.ro
→ Régiók Bizottsága: elfogadták Borboly Csaba módosítójavaslatait: erdely.ma
→ Elfogadták Borboly Csaba módosítójavaslatait a Régiók Bizottságában: maszol.ro 
→ Régiók Bizottsága: elfogadták Borboly Csaba módosítójavaslatait: szek-helyek.ro
 20. Szakbizottsági ülés, 2013. szeptember 2:  Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése
 20. Szakbizottsági ülés, 2013. szeptember 2: Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia
♦ 18. Szakbizottsági ülés, 2013. április 25, 101. Plenáris ülés, 2013. május 30: Az Európai Unió hetedik környezetvédelmi cselekvési programja
♦ 18. Szakbizottsági ülés, 2013. április 25: A fiatalok foglalkoztatásával foglalkozó jogszabálycsomag
 18. Szakbizottsági ülés, 2013. április 24: Intelligens városok és települések – Európai innovációs partnerség
♦ 18. Szakbizottsági ülés, 2013. április 24: Az Európai Unió hulladékokkal kapcsolatos kiemelt céljainak felülvizsgálata
♦ 99. plenáris ülés, 2013. január 31. – február 1: Megújuló energia: Az Európai energiapiac egyik meghatározó tényezője
 99. Plenáris ülés, 2013. január 31. – február 1: Nagyobb szinergiák kialakítása az uniós, nemzeti és szubnacionális költségvetések között
→Borboly Csaba az EU vidéki térségeinek érdekében foglalt állást Brüsszelben, Hargita Megye Tanácsának honlapja.
→Borboly Csaba az EU vidéki térségeinek érdekében foglalt állást Brüsszelben, RMDSZ honlapja.
→Borboly az EU vidéki térségeinek érdekében foglalt állást Brüsszelben, Hargita Line oldala.
→Kedvezőtlen hatású az uniós élelmiszersegély-program költségvetésének megkurtítása, nagyvarad.ro.

UA-28657648-1