Az RB fellépést sürget, mivel a világjárvány tovább mélyíti a nemek közötti szakadékot, ‎ és az EU-ban az 1 millió helyi szintű politikus csupán 30%-a nő.

0

A RB által a nemzetközi nőnap alkalmából szervezett rendezvényen a helyi és regionális vezetők megvitatták az aggasztó tendenciákat, és konkrét intézkedéseket szorgalmaztak a nők politikai szerepvállalásának támogatására. 

A Covid19-világjárvány aránytalanul súlyosan érintette a nőket: egészségügyi dolgozókként és gondozókként nagyobb mértékben vannak kitéve a fertőzés kockázatának, foglalkoztatási helyzetük pedig nagyobb mértékben romlott, mint a férfiaké – fizetésükre és szakmai előmenetelükre a válság hosszú távon is rányomhatja a bélyegét. A kijárási korlátozások miatt tovább nőttek a nemek közötti egyenlőtlenségek a nem fizetett ápolási-gondozási munka elosztása terén, fokozódott a nők elleni családon belüli erőszak, és zavar keletkezett a támogató szolgáltatások elérhetőségében. 

A nők továbbra is riasztó mértékben alulreprezentáltak a regionális és helyi politikában : az EU 1 millió regionális és helyi politikusának csupán 30%-a nő. A választott polgármesterek mindössze 17,2%-a, a regionális parlamentek és közgyűlések tagjainak 34,1%-a, a regionális kormányok tagjainak pedig körülbelül 36%-a nő. 

Ezeket az aggasztó tendenciákat és számadatokat a Régiók Európai Bizottsága (RB) által a nemzetközi nőnap alkalmából szervezett, „A nők arányának növelése a politikai életben” című rendezvényen vitatták meg. A konferencia során a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete ismertette a nemek közötti egyenlőség 2020. évi mutatójának főbb megállapításait, külön megvizsgálva a helyi és regionális politikai szféra befolyásos pozícióit. Az adatok szerint a nők elfogadhatatlan mértékben alulreprezentáltak a regionális és helyi politikában. Az RB regionális és helyi barométerének adatait is felhasználták annak szemléltetésére, hogy a világjárvány miként gyakorol negatív hatást a nemek közötti egyenlőségre. 

Az RB elnöke és tagjai, az európai parlamenti képviselők és az RB fiatal választott politikusoknak szóló programjának résztvevői hangsúlyozták, hogy sürgősen foglalkozni kell ezekkel a kulcsfontosságú kérdésekkel. Arra kérték valamennyi kormányzati szintet – az európai, nemzeti, regionális és helyi szintet egyaránt –, hogy tegyenek több erőfeszítést a nemek között a politika terén tátongó szakadék megszüntetése, a női választott politikusokkal és közéleti szereplőkkel szembeni erőszak problémájának kezelése, valamint a nőket célzó szexista támadások valamennyi formája elleni fellépés érdekében

Nyitóbeszédében Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága elnöke és Közép-Makedónia régió kormányzója elmondta: „Konkrét fellépések keretében olyan kezdeményezéseket kell szerveznünk és támogatnunk, amelyek a helyi és regionális szintű választások előtt segítik a nőket abban, hogy leküzdjék az őket érő hátrányos megkülönböztetést és az előttük tornyosuló akadályokat. Azt is nagyon fontos támogatni, hogy a nők induljanak a helyi és regionális választásokon. Miközben a világjárvány gyakran nagyobb mértékben sújtja a nőket, nem hagyhatjuk, hogy a válság elterelje a figyelmünket arról a feladatról, hogy javítanunk kell a nemek közötti egyenlőséget és fokoznunk a nők döntéshozatalban való részvételét. Ez azt jelenti, hogy – úgy a nők, mint a férfiak körében – minden elérhető tehetséget mozgósítani kell egy jobb társadalomért. Az RB-n belül is így kell tennünk; számítok ezért valamennyi tagunkra és politikai családjukra abban, hogy a 27 tagállamot képviselő nemzeti szövetségekkel és delegációkkal együtt törekedjenek arra, hogy látványosan javuljon a nemek közötti egyensúly a tagok körében.” 

Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), La Rioja régió kormányának elnöke azt a problémát vizsgálta meg, hogy hiányoznak a nők a legmagasabb szintű politikai tisztségekből. „Annak ellenére, hogy a regionális parlamentek tagjainak 45%-a nő, a 17 spanyol régió elnökei között csak 4 nő van. La Rioja régióban 38 év után került nő a regionális kormány élére.” Véleménye szerint a nők aktívabb politikai szerepvállalását hátráltatja „a politikai pártok tehetetlensége, a női példaképek hiánya és az, hogy nehéz megfelelően összeegyeztetni a munkát és a magánéletet”

Vasco Alves Cordeiro , a Régiók Európai Bizottsága első alelnöke és az Azori-szigetek regionális parlamentjének tagja kijelentette: „Ha több nő lenne a politikában, az óriási előnyökkel járna valamennyi kormányzati szint számára. A női vezetők elengedhetetlenek ahhoz, hogy társadalmaink igazságosabbak, egyenlőbbek és befogadóbbak legyenek. A Covid19-világjárvány a nőket nagyobb mértékben sújtja, mint a férfiakat, ezért biztosítanunk kell, hogy a helyreállítás javítsa az egyenlőséget, valódi gazdasági emancipációt teremtsen és beruházásokat irányítson az ápolási-gondozási ágazatba. Nem várhatunk újabb száz évet; a nemek közötti egyenlőséget haladéktalanul meg kell valósítani.” 

A résztvevők megvitatták, hogy miként lehetne aktívan bevonni a helyi és regionális politikusokat a nemek közötti egyenlőség erősítésébe és a nők politikai szerepvállalása előtt álló akadályok felszámolásába. Szó volt ezenkívül a nemek közötti szakadék megszüntetésére irányuló lépések és elképzelések meghatározásáról is. Számos fiatal választott politikus megosztotta a nemek közötti egyenlőség és az egyenlő alapokon működő demokrácia kérdésében helyi és regionális szinten szerzett tapasztalatait . A félretájékoztatás és az online gyűlöletbeszéd elleni küzdelem szakértői megmutatták, hogy a női politikusok hogyan tudnak hatékonyan és strukturált módon reagálni a nemi alapú online erőszakra. 

Háttér: 

A rendezvény egy, a Régiók Európai Bizottsága által 2020-ban indított kezdeményezés részét képezi, amelynek célja a nemek közötti egyensúly előmozdítása a helyi és regionális politikában és döntéshozatalban, továbbá a figyelemfelkeltés és a bevált gyakorlatok cseréjének támogatása. 

A Régiók Európai Bizottsága a helyi és regionális politikusok uniós politikai közgyűléseként lépéseket tesz annak érdekében, hogy a politikai képviselet és részvétel terén megvalósuljon a nemek közötti egyensúly, ami az egyenlőség és a demokrácia szempontjából is fontos kérdés. Ennek keretében elfogadta „A nemek egyensúlyára vonatkozó stratégia az RB-tagság tekintetében” című dokumentumot és „Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia” című RB-véleményt. 

A nemzetközi nőnapot a világ számos országában megünneplik. Ezen a napon megemlékezünk azokról az eredményekről, amelyeket – nemzeti, etnikai, nyelvi, kulturális, gazdasági vagy politikai hovatartozástól függetlenül – nők értek el. Az évek során a nemzetközi nőnap új, globális dimenziót kapott azzal, hogy a fejlett és a fejlődő országokban élő nőket egyaránt ünnepli. A nemzetközi nőmozgalom, amelyet az ENSZ négy globális nőügyi konferenciája is megerősített, hozzájárult ahhoz, hogy a megemlékezés tömegeket állítson a nők jogainak, valamint a politikai és gazdasági színtéren való részvételüknek az előmozdítása mellé. Az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1977-ben hivatalosan elismert nemzetközi nőnap eredetileg a huszadik század fordulóján Észak-Amerikában és Európa-szerte folytatott munkásmozgalmi tevékenységből indult ki. 

A nemzetközi nap idei témája „ Nők vezető pozícióban: egyenlő esélyek a jövőre a Covid19 utáni világban ”. Ennek keretében arról a hatalmas erőfeszítésről emlékezünk meg, amelyet nők és lányok tettek világszerte annak érdekében, hogy a Covid19-világjárvány utáni helyreállítást és jövőt nagyobb egyenlőség jellemezze. 

További háttér-információk a következő kiadványokban találhatók: 

Az RB elnökének beszéde „A nők arányának növelése a politikai életben” című, 2021-ben tartott konferencián 

Az RB véleménye: Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia 

A nemek egyensúlyára vonatkozó stratégia az RB-tagság tekintetében 

Az RB „A nők arányának növelése a politikai életben” című kezdeményezése 

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete: a nemek közötti egyenlőség 2020. évi mutatója 

Városfejlesztési hálózati program: nemi egyenlőség a városokban 

Tanulmány: A nemek közötti szakadék az EU közalkalmazottai és vezetői körében – 2021. 03. 02. (angol nyelven) 

Nők az uniós politikában: hogy állunk? (angol nyelven) 

2021. március 4.: Az Európai Parlament „Női emancipáció és vezetők Covid idején” című rendezvénye 

Interjú Concha Andreuval (ES/PES), a nemi esélyegyenlőségi stratégiával foglalkozó RB-s előadóval 

 

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

UA-28657648-1