ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató

A borbolycsaba.ro (a továbbiakban: Szolgáltató) olyan internetes szolgáltatást végez, ahol a legfontosabb aktuális hírek és információk kerülnek előtérbe. A Szolgáltató ezúton fontosnak tartja a felhasználói adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Továbbá fenntart minden, a portál részének bármely módszerrel történő másolásával kapcsolatos jogot. A szolgáltató hozzájárulása nélkül tilos a portál részeinek szöveg, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet feldolgozása és használása. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A borbolycsaba.ro követelheti a jogsértés kárának megtérítését.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.Törvény 24. bekezdésében, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), kötelezettségének eleget téve, elkészítette adatvédelmi szabályzatát, amely a vonatkozó nyilvántartásokkal összefüggő legfontosabb adatvédelmi, informatikai-biztonsági szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, annak felelősségi viszonyaival, az adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal, valamint az adatbiztonsággal kapcsolatos adatvédelmi követelményekre (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között található) alapján jár el.

Az adatkezelési szabályzat célja, hogy biztosítsa a borbolycsaba.ro oldalának a személyek által kezelt adatok adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, valamint meghatározza az oldal által vezetett, adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások kezelésének rendjét.

Az adatkezelésben előforduló kifejezések:

Adatkezelés – az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatvédelmi incidens – a személyes adatok biztonságát érintő esemény, amelynek eredménye a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Közérdekű adat – az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret.

Közérdekből nyilvános adat – az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret.

Érintett –bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, avagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Felhasználó – a Szolgáltató szolgáltatását, illetve az általa előállított tartalmat a Szolgáltató használatában lévő weboldalon történő regisztrációt követően ingyenesen igénybe vevő, illetve megtekintő, azokból tájékozódó érintett.

Felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság, Romániában: http://dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro

Hírlevél – a Szolgáltató használatában lévő weboldalon keresztül elérhető tartalomhoz kapcsolódóan, illetve a Szolgáltató tulajdonában lévő weboldal útján nyújtott szolgáltatás részeként a címzettek részére elektronikus úton (például e-mailben) eljuttatott szakmai információ.

Hozzájárulás – az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Személyes adat megjelölése – a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

A weboldalon folytatott adatkezelések

A Szolgáltató tulajdonában lévő weboldalakat felkereső érintett böngészésre használt digitális eszközén külső szolgáltatók (Facebook, Google) egyedi azonosítóinak (ún. sütik vagy cookie-k) elhelyezése;

Adatkezelés célja – a cikkek tartalmához történő hozzászólás lehetővé tétele, illetve a korábban megjelent cikkei megtekinthetőségének biztosítása a Szolgáltató szolgáltatásainak a felhasználók érdeklődési körének megfelelő továbbfejlesztése érdekében. A weboldalakon elérhető tartalmak közvetlen megosztása a felhasználókkal, a Szolgáltató bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése a felhasználók körében; e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: a felhasználó panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása.

Adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), f) pontok.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre – A portálon való regisztráció esetén: családnév, keresztnév, felhasználónév, e-mail-cím. Google-fiókkal történő regisztráció esetén: név, becenév, profilfotó, e-mail-cím; Facebook-fiókkal történő regisztráció esetén: név, nem, profilkép, borítókép, felhasználónév és felhasználói azonosító (adatlap URL-címében szerepel), születési dátum, Facebook közösségi tagságok;

Sütik használata

Cookie-k (Sütik)

A sütik célja, információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek így nem kell újra begépelni őket, megkönnyítik a weboldal használatát és minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A marosvásárhelyiek.ro portál is használ sütiket a weboldalain.

Mi az a süti? A süti (cookie) egy kisebb méretű fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek – információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Mire használjuk mi a sütiket?

  • zökkenőmentes böngészés
  • a weboldal fejlesztése és javítása
  • webanalitika
  • szolgáltatások személyre szabása
  • teljesítményt biztosító sütik
  • információgyűjtés a weboldal nézettségéről
  • ellenőrizheti, ugyanakkor ki is kapcsolhatja a sütiket – a böngészés során alapértelmezettként elfogadja a sütiket, de ezek megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Kommentek szabályzata

A borbolycsaba.ro hozzászólási lehetőséget biztosít a honlapra felkerülő tartalmak részéhez, azonban civilizált, érvekkel alátámasztott vélemények megjelenését engedélyezi.

Portálunkon facebook profillal lehetséges kommenteket elhelyezni a cikkekhez, fenntartjuk továbbá annak a jogát is, hogy minden olyan hozzászólást, amely európai vagy romániai előírás értelmében jogsértő, azt részben vagy egészében töröljük az oldalunkról. A sértő tartalmak esetében a hozzászólási lehetőségeket korlátozzuk vagy felfüggesszük, a felhasználót honlapunkról ideiglenesen vagy véglegesen kitiltjuk.

A felhasználók kötelesek betartani az Európai Parlament és az Európai Tanács ebben a tárgykörben hozott, a személyes adatok védelméről szóló 2016/679/EU rendeletet, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

 

 

UA-28657648-1